Płatności w zakresie dobrostanu zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: MRiRW, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-04-2019,15:05 Aktualizacja: 15-04-2019,15:17
A A A

Przepisy UE przewidują możliwość wdrożenia przez kraje członkowskie - w ramach PROW - działania dobrostan zwierząt finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Polska dotychczas nie wdrażała takiego wsparcia. Płatności z tego działania polegają na rekompensowaniu rolnikowi kosztów wiążących się z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów, w szczególności w zakresie:

Szkoła Żywienia, dobrostan bydła mlecznego, krowy mleczne, cielęta

Dobrostan bydła mlecznego. Mamy nad czym pracować

- Dobrostan zwierząt, to nie jest zbyt popularne słowo. Wiemy, że on jest potrzebny i że powinniśmy się nim zająć. Często słyszymy jednak, że może zrobimy to później, są ważniejsze sprawy - mówił prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski...

  • dostarczania wody i pożywienia oraz zapewniania opieki zgodnie z naturalnymi potrzebami chowu zwierząt
  • warunków przetrzymywania, takich jak większa przestrzeń, pokrycia podłogowe, materiały wzbogacające, naturalne światło
  • dostępu do wybiegu

Jak informuje ministerstwo rolnictwa wymogi ustanowione w ramach działania muszą zatem wykraczać poza obowiązkowe normy. Płatności obejmować mogą tylko dodatkowe koszty/utracone korzyści związane z zastosowaniem w produkcji podwyższonych standardów.

Oznacza to, że płatność ma charakter rekompensaty. Działanie ma być zachętą do stosowania nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji. Gospodarz wdrażający lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika spełniającego standardy podstawowe.

Płatności w ramach działania dobrostan zwierząt nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt.

Wysokość stawki płatności zależna jest od zakresu wprowadzonych wymogów i kosztów ich zastosowania. Odpowiednią kalkulację płatności opracowuje państwo. W MRiRW trwają prace nad opracowaniem zestawu wymogów, które spełniałyby właśnie warunki niezbędne do uruchomienia działania w PROW 2014-2020.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2020

Hoduj z głową świnie:

-Jaka kukurydza dla świń?

-Sposób na niski FCR

-Nowy szczep świńskiej grypy

-Na gryzonie w chlewni

-Chlewnia na 80 loch

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2020

Hoduj z głową bydło:

-Deratyzacja w oborze

-Korzyści z matek buhajów

-Różna sposoby alkalizowania

-Z racic na wymię

-Zespół Tłustej Krowy

PRENUMERATA