Rolnik może słono zapłacić za... nie zgłoszenie kury

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-02-2017,16:05 Aktualizacja: 24-02-2017,18:22
A A A

Powiatowi lekarze weterynarii coraz częściej przypominają gospodarzom o obowiązku zgłaszania miejsc, gdzie utrzymywany jest drób. Wielu rolników, mających przyzagrodowe hodowle, prawdopodobnie nie dopełniło tego obowiązku.

Wynika on z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2016 r. "w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków". Akt nakazuje właśnie zgłaszanie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki z wyłączeniem tych będących stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

ptasia grypa w powiecie białobrzeskim, drób, H5N8, ptasia grypa, wirus

Kolejne ognisko ptasiej grypy. Drób do natychmiastowej utylizacji

Wirus H5N8 atakuje kolejne powiaty. Tym razem ognisko ptasiej grypy wykryto w Promnej, niedaleko Białobrzegów (woj. mazowieckie). W gospodarstwie było w sumie 18 sztuk kur i kaczek. Pierwsze cztery ptaki padły przedwczoraj, wczoraj w ciągu...
Lekceważenie zapisu - wykryte na przykład podczas prowadzonych kontroli - wiąże się z groźbą poniesienia kary administracyjnej. Grzywnę wylicza się, biorąc jako podstawę przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za poprzedni rok (dane podawane są  przez GUS).

Z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wynika, że kto "będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności".

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł. Oznacza to, że rolnik może być zmuszony do zapłacenia kary w wysokości od nieco ponad 2 do niemal 8,1 tys. zł.

Podobny mandat grozi za brak określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem "czynnika zakaźnego" (np. przez wypuszczanie drobiu na zewnątrz), które wskazano we wspomnianym rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Przy nakładaniu kary powiatowy lekarz weterynarii ma brać pod uwagę stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, a także wielkość naruszeń prawa czy rozmiar hodowli.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2021

Hoduj z głową bydło:

-Złożyłeś wniosek o dopłaty?

-Przygotować się na upały

-Sposób na muchy

-Leczyć każdą zasuszoną krowę?

-Zaczynał od ośmiu krów

 

PRENUMERATA