Zmiany w przepisach dotyczących owoców, warzyw i chmielu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk), (bea) | redakcja@agropolska.pl
04-10-2015,11:25 Aktualizacja: 04-10-2015,11:26
A A A

Kompetencje dotyczące kontroli świeżych owoców i warzyw na etapie sprzedaży detalicznej od Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przejęła Inspekcja Handlowa.

To jedna ze zmian, jakie weszły w życie 3 października wraz z nowelizacją ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, w tym tej o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

Nowe przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące kontroli sprzedających owoce i warzywa, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Od teraz zastosowanie będą miały tu wybrane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Główną zmianą na rynku chmielu jest natomiast uchylenie przepisów dotyczących prowadzenia urzędowych kontroli jednolitości odmianowej plantacji chmielu, zniesienie obowiązku przekazywania przez producentów chmielu zgłoszeń ich plantacji oraz prowadzenia ewidencji plantacji chmielu przez wojewódzkie oddziały IJHAR-S.

Ważną nowinką jest ponadto wprowadzenie obowiązku zawierania pisemnych umów na każdą dostawę chmielu. Posiadanie takich umów przez producentów chmielu będzie jednym z warunków do podjęcia przez IJHARS działań związanych z wydaniem certyfikatu na chmiel nieprzygotowany.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj