Zmiana planu zagospodarowania może słono kosztować rolnika

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-05-2018,11:45 Aktualizacja: 02-05-2018,11:48
A A A

Krajowa Rada Izb Rolniczych chce wprowadzenia przepisów uniemożliwiających zmianę planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę, gdy rolnik na tym terenie przystąpił już do inwestycji.

Jak tłumaczy KRIR, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę generuje duże koszty dla gospodarzy.

A jeśli w trakcie toczącego się postępowania o uzyskanie takiego pozwolenia zostanie zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - i zmiany będą takie, że złożony projekt budowlany nie spełni wymagań nowo uchwalonego planu - rolnik-inwestor zmuszony jest do zmiany projektu.

budowa chlewni, budowa obór, fermy drobiu, ustawa odorowa, skargi na rolników, sejmowa komisja rolnictwa

Rolnik musi budować i inwestować. To jego prawo!

- Podstawowa zasada prawa mówi o zasadzie pierwszeństwa. Jeśli na wsi jest ferma, to jest tam prowadzona działalność. A zatem osoba, która wprowadza się na dany teren, musi się dostosować do obowiązujących zasad - przekonywał Jacek...
"Bez tego organ nie może wydać decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ projekt budowlany nie będzie zgodny z planem miejscowym, obowiązującym w dniu wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę" - precyzuje rolniczy samorząd.

Według niego coraz częściej zdarzają się np. sytuacje, kiedy mieszkańcy wsi (pewnie zazwyczaj ci napływowi) składają wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, gdy dowiedzą się o nowej inwestycji rolniczej (typu chlewnia), ponieważ nie chcą mieszkać w jej sąsiedztwie.

"Powoduje to wiele trudności dla rolników, odkłada w czasie ich inwestycje, tworzy dodatkowe koszty i często uniemożliwia skorzystanie z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z uwagi na określony czas naboru wniosków. Zasadne jest zatem, aby w czasie przygotowywania inwestycji przez rolnika miejscowe plany zagospodarowania nie zmieniały się, gwarantując przejrzystość i pewność prawa miejscowego" - argumentuje KRIR.

zakaz stosowania nawozów naturalnych, Strzelce Opolskie, prawo, przepisy

Nie będzie zakazu nawożenia obornikiem w soboty i niedziele

Wracamy do głośnej sprawy uchwały przyjętej 21 grudnia ubiegłego roku przez radnych ze Strzelec Opolskich. Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jednoznacznie zakazywał rolnikom wywożenia na pola obornika w soboty,...
Wniosek w tej sprawie został skierowany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Z kolei do szefa rządu Mateusza Morawieckiego Izby wystąpiły w sprawie wyasygnowania środków dla gmin na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Dla małych, wiejskich samorządów to bowiem spore wydatki, dlatego wiele z nich ma istotne braki jeśli chodzi o planowanie przestrzenne.

"Brak planu stanowi istotny problem dla mieszkańców i hamuje rozwój gmin. Jest to także niekorzystne dla rozwoju gminy, często powodując konflikty co do sposobu zabudowania i zagospodarowania danego terenu" - czytamy w wystąpieniu do premiera.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej