Zakaz zabudowy mieszkaniowej na terenie działalności rolniczej?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-11-2020,13:05 Aktualizacja: 18-11-2020,11:44
A A A

Wprowadzenie planów urządzeniowo-rolnych gminy jest jedną z propozycji zmian w systemie planowania przestrzennego, nad którymi pracują dwa ministerstwa. Być może to zażegna konflikty na wsiach, wywoływane głównie przez napływowych mieszkańców.

Ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego o "stworzenie systemowych rozwiązań dotyczących prowadzenia produkcji rolnej" zwróciło uwagę, że kwestia uciążliwości działalności rolniczej związana jest raczej z "cywilistyczną kwestią wykonywania prawa własności".

konflikty na wsi, unijne dopłaty, krus, miastowi kontra rolnicy

Co mają miastowi do rolników? PiS, KRUS i dopłaty

Głosowali na obecnie rządzących, płacą grosze na KRUS, bogacą się na dopłatach unijnych – takie zarzuty stawiane są rolnikom przez adwersarzy w internetowych dyskusjach. Pod każdą publikacją w ogólnotematycznych mediach o rolnictwie, a...
I przypomniało art. 144 k.c., zgodnie z którym "właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych". Zatem do sądów powszechnych (w przypadku sporu) każdorazowo będzie należała ocena co jest "immisją ponad przeciętną miarę".

Jednocześnie resort przypomina, iż ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego znacznie ogranicza nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby niezwiązane z rolnictwem, a więc te, które potencjalnie mogą podejmować działania zakłócające działalność rolniczą.

"Ponadto konflikty pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich prowadzącymi działalność rolniczą a napływowymi mieszkańcami wsi często wynikają z przenikania się zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, co z kolei jest konsekwencją braku odpowiedniego planowania przestrzennego" - przekonują ministerialni urzędnicy.

Dlatego Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi intensywne prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nowa ustawa ma zawierać skuteczne regulacje gwarantujące ochronę interesu społeczności lokalnych, które stopniowo będą przybliżać do ładu przestrzennego.

emerytury i renty rolnicze, krus, zus, gus, świadczenia

Miastowi zazdroszczą rolnikom KRUS. Ale emerytur już chyba nie

Przepaść - tak można podsumować utrzymującą się różnicę między wysokością świadczeń emerytalno-rentowych rolników i osób z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w...
Ponieważ dostrzeżono odmienne wyzwania stające przed gospodarowaniem przestrzenią na wsi i w miastach, dlatego zwrócono się do ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o współpracę w zakresie wypracowania optymalnych regulacji planistycznych dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenach wiejskich. Jedną z propozycji zmian w systemie planowania jest wprowadzenie planów urządzeniowo-rolnych gminy.

"Plan urządzeniowo-rolny gminy jest opracowaniem planistycznym, rozwijającym zagadnienia uznane za priorytetowe w opracowaniach strategicznych. W szczególności porusza problematykę związaną z rolnictwem, a także ochroną środowiska naturalnego oraz z turystyką i rekreacją. Plan zawiera analizę stanu istniejącego rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz problematykę, która na nią pośrednio lub bezpośrednio oddziałuje. Zdaniem resortu rolnictwa, wprowadzenie reformy planowania przestrzennego przyczyni się do zmniejszenia konfliktów na obszarach wiejskich poprzez wskazanie terenów, na których jest prowadzona działalność rolnicza i jednocześnie objętych zakazem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" - podsumowuje ministerstwo rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"