Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: TK, (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-03-2015,8:05 Aktualizacja: 14-03-2015,9:18
A A A

17 marca Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek grupy posłów dotyczący wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie (zróżnicowanie podmiotów odpowiedzialnych).

  • Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie:

1) art. 63 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 20 i 32 ust. 2 konstytucji w związku z art. 2, 22 oraz z art. 31 ust. 3 konstytucji;
2) art. 63 ust. 2 i 3 w związku z art. 63 ust. 4 powyższej ustawy z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 2 w związku z art. 92 konstytucji i w związku z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
3) art. 63 ust. 4 powyższej ustawy z art. 2 i 31 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 oraz z z art. 32 ust. 2 w związku z art. 92 konstytucji;
4) § 3 punkt 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 2 i z art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1 konstytucji w związku z art. 6 i 7 Europejski Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
5) § 3 punkt 20 powyższego rozporządzenia z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. art. 2 konstytucji i art. 92 ust. 1 konstytucji oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w związku z art. 9 konstytucji;
6) § 2-5 powyższego rozporządzenia z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 i art. 2 konstytucji oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w związku z art. 9 konstytucji;
7) § 2-5 powyższego rozporządzenia z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie w związku z art. 92 konstytucji.

Jak podaje biuro prasowe Trybunału Konstytucyjnego, w ocenie wnioskodawcy art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rybołówstwie jest niezgodny z konstytucją gdyż wprowadza niczym nieuzasadnioną dysproporcję w zakresie kar z tytułu naruszenia przepisów ustawy (chodzi o armatorów statków rybackich o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m i kapitanów statków rybackich o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m).

Art. 63 ust. 2 i 3 w zw. art. 63 ust. 4 kwestionowanej ustawy wprowadzając uregulowanie o charakterze sankcyjnym w ustawie i rozporządzeniu wykonawczym godzi, zdaniem wnioskodawcy, w konstytucyjne zasady: pewności, określoności prawa oraz wyłączności ustawy w zakresie regulowania statusu jednostki.

Wnioskodawca wskazuje, że art. 63 ust. 4 kwestionowanej ustawy narusza konstytucyjne zasady: prawidłowej legislacji i hierarchii źródeł prawa, gdyż w sposób blankietowy i otwarty przekazuje materię ustawową (ograniczanie sfery konstytucyjnych praw i wolności) do regulacji na poziomie rozporządzenia.

Ponadto kwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości, gdyż uznaniowo wprowadza odpowiedzialność administracyjnoprawną wobec wybranej grupy zawodowej prowadzącej działalność połowową na podstawie aktu prawnego podustawowego.

Zdaniem wnioskodawcy § 3 punkt 20 rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie jest niezgodny z konstytucją oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka gdyż wychodzi poza upoważnienie ustawowe wyrażone w art. 63 ust. 4 ustawy o rybołówstwie.

Ponadto pozostawia organom stosującym  prawo   zbyt   dużą  swobodę   interpretacyjną.  W  rezultacie powoduje to niemożność ustalenia przez jednostki w sposób precyzyjny treści przysługujących im praw i nałożonych obowiązków oraz godzi w konstytucyjną zasadę pewności prawa.

Przepisy § 2 - 5 kwestionowanego rozporządzenia poprzez ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności w drodze aktu wykonawczego do ustawy oraz wyjście poza upoważnienie ustawowe są w ocenie wnioskodawcy niezgodne z konstytucją.

Dodatkowo wprowadzenie nieznanego w kwestionowanej ustawie sposobu obliczania kar finansowych oraz określania ich wysokości jest sprzeczne z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o rybołówstwie w zw. z art. 92 konstytucji.

Rozprawie, która rozpocznie się o godz. 13 będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie natomiast sędzia TK Piotr Tuleja.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu