Więcej pieniędzy na rolnictwo. Będą zmiany w ustawie budżetowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-11-2017,15:15 Aktualizacja: 07-11-2017,17:10
A A A

Sejmowa komisja rolnictwa poparła zmiany zaproponowane do ustawy budżetowej na 2017 rok dotyczące rolnictwa. Chodzi o zmniejszenia środków dla KRUS oraz zwiększenie wydatków na składki do międzynarodowych organizacji rolniczych.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki przedstawiając rządowe propozycje w tegorocznym budżecie wyjaśnił, że zwiększenie wydatków na rolnictwo wynika z potrzeby zaplanowania dodatkowych 20 mln 125 tys. zł na składki do międzynarodowych organizacji rolniczych.

klęski żywołowe, straty w rolnictwie, PROW, wnioski o pomoc na odbudowę zniszczonego mienia

Pieniądze dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe

Od poniedziałku rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych mogą składać wnioski o pomoc na odbudowę zniszczonego mienia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą...
Jak mówił wiceminister są to międzynarodowe zobowiązania rządu, które głównie dotyczą składki do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Wyjaśnił, że Polska od lat z opóźnieniem płaciła składki i teraz rząd chce te zaległości wyrównać. Dotychczas nie są zapłacone składki za 2016 r - dodał.

Po dokonaniu nowelizacji wydatki na rolnictwo (w 32 części budżetu) wzrosną więc do 859,7 mln zł - poinformował.

Ponadto zaplanowane są drobne korekty (zmniejszenia wydatków) w rezerwie celowej na ubezpieczenia upraw rolnych oraz w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ponad 500 mln zł, na dotacje do funduszu emerytalno-rentowego.

Na pytanie czy resort rolnictwa nie widzi potrzeby zwiększenia w budżecie środków na pomoc dla poszkodowanych rolników w wyniku klęsk żywiołowych Bogucki odpowiedział, że pula pieniędzy na ten cel został już zwiększona. Dodatkowe środki pochodzą z rezerwy celowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, są to więc przesunięcia wewnętrzne.

Dla rolników poszkodowanych przez nawałnice przeznaczono dodatkowo 159 mln zł, a dla osób, które poniosły straty w wyniku wiosennych przymrozków - 100 mln zł. Zdaniem wiceministra pieniądze te powinny wystarczyć do końca tego roku.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie