Ustawa o nawozach i nawożeniu w nowym brzmieniu. Co się zmieniło?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-05-2020,12:30 Aktualizacja: 07-05-2020,12:09
A A A

Sejm znowelizował ustawę o nawozach i nawożeniu, która wdraża do polskiego prawa unijne rozporządzenia. Nowe przepisy powierzają nadzór nad obrotem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Za ustawą głosowało 447 posłów, 12 było przeciw. Posłowie podczas prac sejmowych nie wnieśli do projektu poprawek.

Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych.

susza, straty w uprawach, retencja wody

Susza ogromnym wyzwaniem dla producentów nawozów

Rok 2020 r. będzie dla Grupy Azoty rokiem ogromnych wyzwań, także z powodu suszy - ocenił prezes grupy Wojciech Wardacki. Zapewniał, że spółka musi cały czas konkurować z producentami nawozów spoza UE. Susza przekłada się na rodzaj...

W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki, a ocenę i monitorowanie jednostek oceniających będzie prowadziło Polskie Centrum Akredytacji.

W ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Ma to ograniczyć emisję amoniaku do atmosfery, co jest zgodne z koncepcję KE dot. Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia.

Zmiana przepisów dotyczy przeniesienia kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Aktualnie PIORiN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz kontroluje obrót środkami ochrony roślin i ich stosowaniem. Dlatego w celu zapewnienia pełnej ochrony zdrowia roślin i zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin, celowe jest powierzenie PIORiN również nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu tych nawozów i środków.

buraki cukrowe, pole, rośliny, niebo

Burak cukrowy: pogłówne nawożenie azotem

Część rolników stosuje azot w uprawie buraka cukrowego w dwóch terminach: przedsiewnie i pogłównie. Azot pogłównie stosuje się w fazie 4, a najpóźniej 6 liści buraka (BBCH 14-16). Należy unikać późniejszego...

W ocenie resortu rolnictwa, przeniesienie kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin nie spowoduje dużego obciążenia PIORiN.

Ustawodawca nie przewidział na ten cel dodatkowych środków.

Nowela przewiduje, że większość przepisów zacznie obowiązywać w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia.

Według ministerstwa, tak krótki termin wejścia w życie ustawy wynika z konieczności jak najszybszego wdrożenia do polskiego prawodawstwa unijnych przepisów, które obowiązują od 16 kwietnia br. Przepisy dotyczące przejęcia kompetencji przez PIORiN wejdą w życie 1 lipca br., a dotyczące zakazu stosowania mocznika - od 1 sierpnia 2021 r.

Teraz ustawa trafi do dalszych prac w Senacie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt