UOKiK może wreszcie pomóc rolnikom

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
12-07-2017,7:10 Aktualizacja: 13-07-2017,8:02
A A A

Od dzisiaj (12 lipca) rolnicy mogą zgłaszać prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia dotyczące podejrzenia stosowania wobec nich praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

Zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. 2017, poz. 67).

Zgodnie z ustawą nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególności na:

  • nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy;
  • przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
  • uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  • nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

nieuczciwe praktyki handlowe, handel, produkty rolno-spożywcze, przewaga kontraktowa, uokik

Koniec nieuczciwych praktyk. W życie wchodzą nowe przepisy

Od środy zacznie obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję producenta żywności wobec handlu i przetwórstwa. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu...

Przepisy ustawy mają zastosowanie tylko do umów, które spełniają łącznie dwa wymogi. Pierwszy z nich dotyczy łącznej wartości obrotów między nabywcą a dostawcą, musi ona przekraczać 50 tys. zł w roku wszczęcia postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową lub w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania.

Drugie kryterium dotyczy obrotu podmiotu, który stosował nieuczciwą praktykę. Obrót ten musi przekraczać 100 mln zł w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania. W przypadku, gdy dany podmiot należy do grupy kapitałowej, wskazana wysokość obrotu dotyczy całej grupy kapitałowej.

Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi może zgłosić Prezesowi UOKiK tylko przedsiębiorca (rolnik), który podejrzewa stosowanie takich praktyk wobec siebie.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu