Senat zmienił przepisy finansowania wspólnej polityki rolnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-05-2016,10:05 Aktualizacja: 20-05-2016,10:47
A A A

Samorządy, jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy, będą mogły dostać pieniądze na działania prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Senat opowiedział się za znowelizowaniem ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Nowelizacja ustawy ma umożliwiać jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie środków na wyprzedzające finansowanie niektórych działań realizowanych w ramach PROW 2014–2020. Dotyczy to działań w zakresie scaleń gruntów rolnych, które są wykonywane przez starostwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

ustawa dotycząca rejestracji koni, koniowate, senat, Przemysław Błaszczyk

Senat za uszczelnieniem zasad rejestracji koni

Uszczelnienie systemu rejestracji zwierząt koniowatych m.in. koni i osłów, w tym zwiększenie kontroli nad zwierzętami przeznaczonymi do uboju - zakłada nowela ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, którą w czwartek...

Uzyskanie środków jest niezbędne do sfinansowania prac przygotowawczych, w tym na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 przez starostów.

Zmiany ujednolicają zasady, dotyczące przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Nowela zmienia zasady dotyczące obowiązku zwrotu niezrefundowanych środków. Obecnie jedynie środki niezrefundowane przez agencję płatniczą, z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego, podlegają zwrotowi. Nowe przepisy regulują, iż zwrot niezrefundowanych środków z pomocy technicznej będzie dochodem budżetu państwa.

Nowelizacja umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania tworzenia grup producentów i organizacji producentów. Dotychczas beneficjent mógł złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna, na podstawie której pomoc została przyznana, stała się ostateczna.

Według nowych przepisów możliwe będzie przywrócenie tego terminu, na prośbę beneficjenta, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, np. spowodowanego pobytem beneficjenta w szpitalu.

Nowelizacja ustawy trafi teraz do podpisu prezydenta i ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia. Za nowelą senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021