Sejm znowelizował ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-03-2019,12:00 Aktualizacja: 16-03-2019,12:07
A A A

Koła gospodyń wiejskich będą mogły działać nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców - zakłada znowelizowana ustawa o KGW.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 215 posłów, przeciw było 137, a 9 wstrzymało się od głosu. Podczas drugiego czytania zgłoszone zostały poprawki przez klub PiS oraz wniosek o odrzucenie ustawy przez klub Kukiz'15.

koła gospodyń wiejskich, aktywizacja obszarów wiejskich, ustawa o KGW, Ryszard Bartosik, sejmowa komisja rolnictwa

Opozycja: PiS dzieli kobiety na wsi. Ustawa o KGW budzi emocje

Koła gospodyń wiejskich będą mogły działać nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców - zakłada projekt noweli ustawy o KGW. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu...

Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie, natomiast zaakceptował wszystkie poprawki PiS, m.in. dodane zostały przepisy dotyczące likwidacji koła.

Nowela zmienia uchwaloną w listopadzie ub.r. ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała im osobowość prawną i umożliwiła prowadzenie dzielności gospodarczej. KGW zakładane na mocy tej ustawy muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak mówił podczas prac sejmowych poseł sprawozdawca Ryszard Bartosik (PiS) zaproponowane zmiany w projekcie są odpowiedzią na postulaty kół gospodyń wiejskich. - Każde koło gospodyń, to które działa dziesięć lat, dwadzieścia, to które powstało dziś może zgłosić się i korzystać z dobrodziejstw tej ustawy. I po to ona powstała - przekonywał.

Chodzi także o to, by umożliwić działanie wszystkim osobom chcącym uczestniczyć w danym kole, niezależnie od ich miejsca stałego zamieszkania. Obecnie koła mogą być zakładane i mogą działać wyłącznie na terenie wsi, a członkami kół gospodyń wiejskich mogą być wyłącznie osoby, których miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

koło gospodyń wiejskich, jasionka, nagrody

Koła Gospodyń Wiejskich uhonorowane nagrodą im. Józefa Ślisza

Koła Gospodyń Wiejskich z Cikowic, Włościanek, Panienki, Sudołka, Świerczynka, Mokowa, Zielina, Zagórzan, Zastawia oraz Sieniawy zostały w sobotę podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa uhonorowane nagrodą im....

Według autorów nowelizacji, istnieje silne społeczne zapotrzebowanie na organizowanie społeczeństwa obywatelskiego przez koła gospodyń wiejskich także na terenach formalnie znajdujących się w granicach administracyjnych miast, są to często dawne tereny wiejskie, włączone w obręb miast.

Projekt nowelizacji dopuszcza też tworzenie i funkcjonowanie kół także na wybranych terenach miejskich - w miastach do 5 tys. mieszkańców, a miastach większych na obszarach istniejących w nich sołectw.

Podczas prac nad tą nowelizacją, opozycja krytykowała nie tyle proponowane zapisy, co całą ideę różnicowania kół na te, które zarejestrują się w ARiMR i pozostałe, bowiem od tego zależy możliwość uzyskania wsparcia finansowego.

Wskazywano także, że nie było żadnych konsultacji społecznych w tej sprawie. Posłowie zarzucali też PiS, że takimi rozwiązaniami dzieli kobiety na wsi. Mówiono również, że proponowana ustawa jest po to, "by kupić wyborców".

W projekcie został wpisany limit wydatków z budżetu państwa na pomoc finansową dla KGW, w tym roku ma wynieść 40 mln zł.

Będzie ona przyznawana do wyczerpania środków w kolejności złożenia wniosku o przyznanie takiej pomocy. Limit pomocy dla kół będzie określany co roku.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej