Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie obrotu ziemią. Są ważne zmiany

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-03-2019,19:15 Aktualizacja: 13-03-2019,7:41
A A A

Złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi - zakłada projekt nowelizacji ustawy w sprawie obrotu ziemią, który we wtorek przyjął rząd. Po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

Chodzi o projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, który został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa. W projektowanej ustawie rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

ziemia, KOWR, ANR, dzierżawa państowych gruntów

Dzierżawcy nie chcą oddać ziemi. Trwają procesy sądowe

Zdecydowana większość państwowych gruntów, na wyłączenie których zgodzili się dzierżawcy, została wydana i już zagospodarowana. Nie brakuje jednak przypadków, w których mimo wygaśnięcia umowy, działki nie wróciły...

Chodzi o nieruchomości rolne: położone w granicach administracyjnych miast; grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości; nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. "ogródki przydomowe".

Dzięki nowym rozwiązaniom - nie mając statusu rolnika indywidualnego - można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in. o powierzchni do 1 ha; w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym; w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku; w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnej.

Istotna zmiana dotyczy skrócenia z 10 do 5 lat okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość oraz okresu, gdy nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

obrót ziemią w Polsce, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, kupno ziemi, dzierżawa ziemi

Dzierżawa państwowej ziemi góruje nad sprzedażą

Prawie 53 tys. hektarów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) trafiło w 2018 r. w ramach przetargów do wydzierżawienia. Na sprzedaż w tym czasie było wystawionych blisko 17 tys. hektarów. Dane za ubiegły rok...

Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez dyrektora generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie - jak do tej pory - przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze.

Zgodnie z oczekiwaniami rolników, rozszerzono katalog osób bliskich - w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.

Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

Projekt zakłada, że dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj