Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw dotyczących PROW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-11-2021,9:20 Aktualizacja: 17-11-2021,9:23
A A A

Na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie nie większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m - przewiduje projekt nowelizacji ustawy dotyczący PROW, którym zajmował się rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokument został przygotowany przez resort rolnictwa.

spółki wodne, dotacje, łódź

Spółki wodne z dotacjami na konserwację rowów

Promesy na dotacje przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych wręczył przedstawicielom spółek wodnych z województwa łódzkiego tamtejszy wojewoda Tobiasz Bocheński. Przekazanie dokumentów nastąpiło w...

Zgodnie z unijnymi przepisami, program zostanie przedłużony na lata 2021-2022 - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Jedną ze zmian jaką przewiduje projekt jest zmiana przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Jak informują autorzy projektu, do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowa stawu i zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 1000 m kw. wymaga bowiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Po zmianie przepisów budowa takich zbiorników (o powierzchni większej niż 1 tys. m kw lecz nie większej niż 5 tys. m kw i o głębokości do 3 metrów) położonych w całości na gruntach rolnych, byłaby wykonywana na podstawie zgłoszenia budowy.

Zanieczyszczenie wórd azotanami , Ryszard Bartosik, odkwaszanie gleb

Mniej azotanów w wodach

Stopień zanieczyszczenia azotanami, według analizy zmian jakości wód, poprawił się - powiedział Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej. - Wyniki państwowego monitoringu środowiska...

Rozszerzony zostanie zakres wsparcia w ramach PROW 2014–2020 w przedłużonym do 31 grudnia 2022 r. okresie jego realizacji. Rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia nadal odbywają się w formie papierowej.

Po zmianie, w przypadku, gdy postępowanie administracyjne lub inne postępowanie jest rozpoczęte na wniosek złożony drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie będzie dobrowolne.

Ułatwienie dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych postępowań (np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy). Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014-2020.

W przepisach ustawy Prawo wodne uwzględniona została możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych. Będzie to możliwe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj