Rząd przyjął projekt noweli ustawy o organizacji rynku rybnego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-05-2015,14:35 Aktualizacja: 12-05-2015,15:08
A A A

Uproszczenie mechanizmu interwencji na rynku rybnym zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku rybnego.

Jak podkreśliło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, przygotowany przez resort rolnictwa projekt jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. - Ma przyczynić się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa - wskazało CIR.

Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego to m.in. uproszczenie procedur prawnych w zakresie sprawozdawczości oraz wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb. Reforma ma również przyczynić się do ograniczenia wsparcia rynkowego, a także zapewnić lepszą informację dla konsumentów.

Jedna z propozycji zakłada, że produkty rybne będą znakowane na każdym etapie dystrybucji. Chodzi m.in. o informacje o źródle pochodzenia i dacie połowu. Część tych informacji - zdaniem CIR - będzie miała znaczenie dla konsumenta, a część zapewni odpowiedni poziom kontroli w zwalczaniu nielegalnych połowów.

Przyszła ustawa reguluje kompleksowo kompetencje organów kontrolujących produkty rybołówstwa i akwakultury. Kontrolę i nadzór nad jakością produktów rybnych ma sprawować Inspekcja Handlowa.

"Organizacje producentów zobowiązano do przedkładania ministrowi ds. rybołówstwa sprawozdania rocznego, opisującego realizację planu produkcji i obrotu. Uchylono przepisy dotyczące planu poprawy jakości, gdyż aktualne przepisy wspólnotowe nie uwzględniają takiego planu" - zaznaczyło CIR.

Regulacja "upraszcza interwencję na rynku rybnym poprzez rezygnację z części dotychczas obowiązujących mechanizmów, pozostawiając wyłącznie jeden instrument związany ze składowaniem utrwalonych produktów rybołówstwa. Ma to służyć wspieraniu stabilności rynku oraz zwiększaniu zysków producentów".

"Zwiększą się kompetencje ministra ds. rybołówstwa w odniesieniu do drogowych, kolejowych albo lotniczych przejść granicznych w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa pochodzących z państw trzecich" - czytamy w komunikacie.

Minister ma też określać ceny progowe, po których może zostać uruchomiony mechanizm składowania.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich