Prezydent podpisał ustawę ułatwiającą sprzedaż produktów przez rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska (PAP), (em) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2018,10:00 Aktualizacja: 01-12-2018,10:14
A A A

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą sprzedaży produktów przez rolników. Dzięki nowym przepisom, rolnicy będą mogli zwiększyć swoje przychody, sprzedając żywność np. do restauracji.

Ustawa dokonuje nowelizacji dwóch ustaw: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

żywność wysokiej jakości, produkcja żywności, eksport żywności, jan krzysztof ardanowski

Polska żywność musi się wyróżniać. Liczy się jakość, a nie ilość

- Musimy postawić na produkcję wysokiej jakości żywności, możemy konkurować jakością, a nie ilością - przekonywał Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa podczas ogłoszenia wyników konkursu "Produkty najwyższej jakości w przemyśle...

Celem ustawy jest poszerzenie możliwości zbywania żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego o zbywanie jej na rzecz podmiotów takich jak sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnym charakterze.

Ustawa ma ponadto stworzyć zachęty podatkowe w celu zwiększenia liczby producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania sposobem domowym produktów rolnych. W tym celu ustawa umożliwia korzystanie ze zwolnienia podatkowego do 40 tys. zł, a po przekroczeniu tej kwoty sprzedaż będzie opodatkowana 2 proc. podatkiem obrotowym. Możliwa będzie sprzedaż zarówno produktów przetworzonych, jak i nieprzetworzonych.

W zakresie zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w związku z modyfikacją definicji rolniczego handlu detalicznego, ustawa wprowadza wymagania dotyczące sposobu zbywania produktów w ramach takiej działalności.

eksport żywności, rynki zbytu, jan Krzysztof Ardanowski, rosyjskie embargo

Polska nie może być zależna od jednego rynku zbytu

- Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który ma chińską zgodę na eksport mięsa drobiowego - mówi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Zapewnił, że resort zabiega o zdobywanie kolejnych rynków.   Minister w Poranku...

Zbywanie żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będzie mogło się odbywać pod warunkiem, że zakłady te będą zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Zbywanie żywności będzie musiało zostać udokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności.

Ustawa wprowadza wymóg, aby w miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, umieszczony był w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta, napis "rolniczy handel detaliczny" wraz z danymi producenta.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj