Prezydent podpisał ustawę lokal za grunt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-01-2021,13:05 Aktualizacja: 22-01-2021,13:09
A A A

Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę lokal za grunt, której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe - poinformowało w piątek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Chodzi o ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, potocznie nazywaną ustawą "lokal za grunt". Jej przepisy zakładają w uproszczeniu, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali.

gminy popegeerowskie, PGR, wsparcie dla wsi, Ryszard Szarfenberg, Polski Komitet EAPN

Gminy dobrze muszą wydać pieniądze, by zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną

Dobrze wydane 250 mln zł wsparcia dla gmin popegeerowskich może zwiększyć ich atrakcyjność inwestycyjną oraz zmniejszyć koszty pomocy społecznej - uważa dr hab. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec i przewodniczący Polskiego...

Zdaniem projektodawców nowe przepisy mają na celu wsparcie gmin w powiększaniu własnego zasobu mieszkaniowego - mieszkań komunalnych, czynszowych i społecznych. Adresatem tych rozwiązań są głównie małe gminy.

Nowe przepisy zakładają, że inwestor będzie mógł wybudować nowy budynek mieszkalny na działce pozyskanej od gminy lub wyremontować budynek już istniejący.

W kontekście rozliczeń między stronami ustawa przewiduje, że inwestor za otrzymanie gruntu pod budowę mieszkań od samorządu ma się z nim rozliczać mieszkaniami bez naliczania swojej marży.

"Ustawa określa zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczeniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali czy budynków przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości w przetargu nieograniczonym" - podkreślono w komunikacie.

O zbyciu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości rozstrzygać ma rada gminy.

Związek Gmin Wiejskich RP, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wsparcie dla gmin

Gminy wiejskie protestują w sprawie podziału pieniędzy na inwestycje

Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP stanowczo protestuje oraz domaga się rewizji postępowania związanego z rozdziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach drugiego naboru wniosków. Związek gmin w stanowisku...

Cena może być podwyższona w uchwale o zbyciu nieruchomości, ale w granicach określonych w ustawie, przy czym łączna cena lokali lub budynków nie może być wyższa niż wartość zbywanej nieruchomości.

Z kolei w przypadku lokalu lub budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków albo znajdującego się na obszarze rewitalizacji łączna cena lokali lub budynków nie może być wyższa niż 90 proc. wartości nieruchomości.

Według nowych rozwiązań dopuszczone mają być też inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną).

Najemcy mieszkań uzyskanych przez gminę w rozliczeniu "lokal za grunt" mają mieć możliwość ubiegania się o dopłaty do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start", który jest realizowany od 1 stycznia 2019 r. Dopłaty mają na celu polepszenie warunków mieszkaniowych osób średniozamożnych.

Przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2021 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

29.12  26.03.2021 nabór wniosków o dofinansowanie ochrony wód przed azotanami <-- zobacz więcej

31.12 - 29.03.2021 nabór wniosków o dofinansowanie na ochronę przed ASF/powodzią  <-- zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych