Prawo łowieckie wciąż budzi sporo emocji. RPO ma uwagi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-10-2016,10:05 Aktualizacja: 04-10-2016,10:59
A A A

Wewnętrzny sprzeciw wobec zabijania zwierząt powinien być wystarczającą przesłanką do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowania na nieruchomości - ocenia Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

RPO wystąpił do Jana Szyszki, ministra środowiska o wyjaśnienia w sprawie nowelizacji Prawa łowieckiego. Jedną z kluczowych kwestii, która w ostatnim czasie budzi poważne wątpliwości jest bowiem ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności właścicieli nieruchomości włączonych w skład obwodów łowieckich na mocy przepisów tego prawa.

prawo łowieckie, szkody łowieckie, ministerstwo środowiska, koła łowieckie, polski związek łowiecki

Nowe prawo łowieckie ma wzmocnić prawa właścicieli nieruchomości

Wzmocnienie uprawnień właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, a także możliwość ustanawiania zakazu polowań na nieruchomości oraz obowiązki informacyjne dotyczące organizacji polowań zbiorowych - stanowi przyjęty przez...

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 lipca 2014 r. orzekł, że ówcześnie obowiązujący art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 Prawa łowieckiego przez to, że upoważniał do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, był niezgodny z Konstytucją.

Przepis ten utracił moc obowiązującą 22 stycznia. 21 września rząd przyjął natomiast projekt noweli Prawa łowieckiego zakładający wzmocnienie uprawnień właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, co ma czynić zadość wyrokowi TK.

Przepisy przewidują możliwość ubiegania się o odszkodowanie za straty spowodowane objęciem nieruchomości obwodem łowieckim oraz prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na nieruchomości, motywowanym względami światopoglądowymi (np. religijnymi czy moralnymi).

Zapisy o konsultowaniu z właścicielami nieruchomości tworzenia obwodów, czy też możliwość występowania o rekompensaty rzecznik praw obywatelskich przyjął z zadowoleniem. Ale do procedury wnioskowania o zakaz polowań ze względów religijnych i moralnych ma wątpliwości.
OPZZ Rolników, Polski Związek Łowiecki, sławomir izdebski, koła łowieckie, mysliwi

OPZZ Rolników chce delegalizacji Polskiego Związku Łowieckiego

Złożyliśmy na ręce pana prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o delegalizację Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie - poinformował w czwartek Sławomir Izdebski, szef OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych....

"Z treści przepisu wynika obowiązek wykazania we wniosku rzeczywistych związków z wyznawaną doktryną religijną oraz wskazania w wyznawanej doktrynie religijnej zasad uznających za niedopuszczalne polowanie na zwierzęta łowne lub wskazania wyznawanych zasad moralnych, które pozostają w sprzeczności z polowaniem na zwierzęta łowne" - zwrócił uwagę Adam Bodnar.

Przywołując polskie i europejskie orzecznictwo skonkludował, że sprawę trzeba potraktować szerzej i dopuścić motywowanie sprzeciwu wobec polowań na własnym terenie również innymi względami, np. ekonomicznymi.

"Przewidziane w projektowanym art. 27b ust. 2 Prawa łowieckiego rozwiązanie należy ocenić negatywnie z punktu widzenia gwarancji konstytucyjnych praw i wolności, a przede wszystkim wyrażonego w art. 53 ust. 7 Konstytucji negatywnego aspektu wolności sumienia i wyznania, polegającego na prawie do nieujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Przepis ten konstruuje po stronie organów państwowych zakaz pytania o światopogląd" - przypomniał RPO w piśmie do ministra.
Polski Związek Łowiecki, asf, odstrzał zwierząt, dzik, specustawa asf

Polski Związek Łowiecki krytykuje drugą specustawę o ASF

"Dokument wprowadza zmiany, które wpłyną destrukcyjnie na polską przyrodę" - napisano w stanowisku Polskiego Związku Łowieckiego do drugiej specustawy mającej ułatwiać zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.   Diana...

W ocenie rzecznika konieczność wykazania rzeczywistego związku z wyznawanym światopoglądem nie jest konieczna do realizacji społecznych celów związanych z realizacją gospodarki łowieckiej.

"W mojej ocenie, to właśnie wewnętrzny sprzeciw wobec zabijania zwierząt powinien być wystarczającą przesłanką do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowania na nieruchomości. Brak jest więc potrzeby do oceny przez sąd powodów takiego sprzeciwu, zwłaszcza że przeprowadzenie postępowania dowodowego byłoby utrudnione. Pragnę zwrócić  uwagę, że rozwiązanie polegające na konieczności wykazania rzeczywistych związków sprzeciwu z wyznawaną doktryną religijną lub zasadami moralnymi było już obecne w projekcie ustawy procedowanym przez Sejm VII kadencji i już wtedy było kwestionowane, m.in. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka" - wytknął RPO.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej