Obniżenie wieku emerytalnego tak, ale po analizie skutków ekonomicznych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-11-2015,11:00 Aktualizacja: 11-11-2015,11:31
A A A

Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała uwagi do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zdaniem samorządu rolniczego, obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn jest zasadne, jednak konieczne jest rozważenie skutków ekonomicznych takiej zmiany dla przyszłych emerytów.

"W uzasadnieniu do ustawy nie znajdujemy wyliczenia o ile niższe mogą być świadczenia emerytalne dla kobiet w porównaniu z obecnie obowiązującym rozwiązaniem" - pisze samorząd rolniczy.

Emerytura po 40 latach pracy. Złożono odpowiedni projekt ustawy

PSL złożyło projekt ustawy umożliwiający przejście na emeryturę po 40 latach stażu pracy - poinformował w poniedziałek minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że projekt dotyczy ubezpieczonych w ZUS i KRUS. "To jest poszerzenie wyboru...
Zdaniem KRIR, niejasny jest m.in. zapis "Ukończenie wieku emerytalnego daje kobietom możliwość decydowania o zakończeniu ich aktywności zawodowej, nawet jeżeli wiąże się to z otrzymywaniem niższych świadczeń emerytalnych, lecz jest rekompensowane innymi korzyściami osobistymi lub rodzinnymi".

Zmiana nr 7 wprowadzona w art. 28 pogarsza dotychczasową sytuację rolników, którzy osiągają wiek emerytalny, chcą zaprzestać działalności rolniczej i pobierać emeryturę, jednak współmałżonek nie osiągnął jeszcze warunków uzyskania emerytury i nadal prowadzi gospodarstwo rolne.

"Według dotychczasowych przepisów rolnik emeryt otrzymywał emeryturę w całości. Przedstawiony projekt wprowadza zawieszenie wypłaty połowy emerytury. Na taką zmianę samorząd rolniczy nie może wyrazić zgody" - informuje samorząd.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie