Nowela ustawy o SKOK-ach podpisana

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-02-2017,12:25 Aktualizacja: 10-02-2017,12:50
A A A

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada m.in. wydzielenie małych kas, które będą podlegać nieco innym procedurom nadzorczym ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Sejm uchwalił nowelizację 26 stycznia. Senat nie wniósł do niej poprawek. Powodem nowelizacji ustawy o SKOK-ach było wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2015 r. TK orzekł wtedy, że ustawa o SKOK-ach z 2009 roku, w zakresie nadzoru KNF nad "małymi kasami", jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Zakwestionowany przez TK przepis traci moc z dniem 14 lutego.

upadłość SKOK Wielkopolska, SKOK, pieniądze, BFG, zarząd komisaryczny

Wielkopolska SKOK bez pieniędzy. Wniosek o ogłoszenie upadłości

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Wielkopolskiej SKOK oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości - poinformowała w piątek KNF. Jak podała, aktywa Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy...

Nowela wprowadza przede wszystkim definicję "małej kasy". Będzie można za nią uznać spółdzielczą kasę, której "suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł", a także "średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób". W myśl ustawy małe kasy nie będą też mogły wydawać pieniądza elektronicznego.

Po wejściu w życie ustawy nadzór nad "małymi kasami" ma nadal sprawować KNF, ale ma on być "adekwatny do stopnia skomplikowania prowadzonej przez kasy działalności". KNF ma też stosować wobec małych kas "środki łagodniejsze, jeśli nie ma konieczności stosowania środków dalej idących".

Szczegółowe formy nadzoru, a zwłaszcza częstotliwość sprawozdań małych kas, ma określić minister właściwy ds. finansów w rozporządzeniu.

Nowe przepisy znoszą obowiązek funkcjonowania w małej kasie komisji kredytowej. Tym samym decyzja kredytowa będzie podejmowana na poziomie zarządu kasy. Ponadto, wprowadza się uprawnienie dla Kasy Krajowej do posługiwania się nazwą "Kasa Krajowa". Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt