Jurgiel: nie chcemy przeszkadzać ludziom w prowadzeniu gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@agropolska.pl
13-04-2016,13:15 Aktualizacja: 13-04-2016,13:43
A A A

Środa w Senacie upływa pod znakiem rządowej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Od kilku godzin trwa dyskusja nad kolejnymi zapisami kontrowersyjnej ustawy, która została przyjęta przez Sejm 31 marca. W serii pytań do rządu głos zabrał minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że ustawa jest niezbędna, aby "chronić polską ziemię".

Odpowiadając na negatywne komentarze ze strony opozycyjnych senatorów podkreślał, że różnego typu obostrzenia dotyczące sprzedaży ziemi występują w wielu krajach Unii Europejskiej. Jako przykład wymienił Francję, Niemcy, Danię, Węgry czy Hiszpanię.

Sejm, ustawa, głosowanie, PiS, posłowie, Krzysztof Jurgiel, MRiRW

Zakaz sprzedaży ziemi na 5 lat. Sejm uchwalił ustawę

W czwartek wieczorem posłowie przegłosowali rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Pierwotnie zakładano, że ostateczne głosowanie odbędzie się w...
- W każdym z tych państw są różne zabezpieczenia i Polska nie robi nic innego jak tylko dba o interesy polskich rolników. W odniesieniu do tych krajów nasze przepisy są bardzo łagodne  - zapewniał.

Jurgiel tłumaczył, że proponowane ograniczenia "nie wynikają z tego, że chcemy przeszkadzać ludziom w prowadzeniu gospodarstw, ale zależy nam, aby ziemia była uprawiana i służyła produkcji żywności".

Zgodnie z ustawą, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników dzierżawy, zapewniające kontrolę właścicielską nad sposobem ich zagospodarowania.

Ustawa ma na celu zapobieżenie spekulacjom w obrocie ziemią - zakłada wstrzymanie na pięć lat sprzedaży ziemi wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zakaz ten nie obejmie m.in. nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe), ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

ustawa, ziemia, Sejm, PiS, ustawa o ziemi

Księża będą mogli handlować ziemią

W środę wieczorem odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu...
Zakaz nie będzie się też stosował do nieruchomości w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, ogródków przydomowych oraz nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

Ustawa zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze, co najmniej od pięciu lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, oraz prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Ustawa upoważnia ministra rolnictwa i rozwoju wsi do wydania rozporządzenia, w którym określi sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, a w szczególności od rodzaju i klasy gruntów, miejsca położenia nieruchomości i wartości budynków.

senat, ustawa o ochronie gruntów rolnych, jerzy chróścikowski

Ustawa o obrocie ziemią rolną poczeka w Senacie

Głosowanie nad ustawą o obrocie ziemią rolną wypadło z harmonogramu bieżących obrad Senatu i zostało przesunięte na kolejne posiedzenie. PiS podkreśla, że zrezygnowano z przyspieszonego trybu procedowania ustawy. Według opozycji wpłynęła na to...
Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Poza zasadniczymi nabywcami nieruchomości rolnych, czyli rolnikami indywidualnymi, ziemie będą mogły nabyć  też osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa oraz kościoły i związki wyznaniowe.

W przypadku innych podmiotów sprzedaż ziemi musi zostać potwierdzona zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Nabycie nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez dziesięć lat.

Tylko w przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd. Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu w piśmie z 5 kwietnia postuluje wprowadzenie kilkudziesięciu poprawek o charakterze redakcyjnym.

Podczas senackiej debaty minister rolnictwa zapowiedział, że w ciągu 2 lat powstanie zupełnie nowa ustawa o kształtowania ustroju rolnego, która "kompleksowo ureguluje wiele kwestii dotyczących ziemi i obszarów wiejskich".

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu