Zakaz sprzedaży ziemi na 5 lat. Sejm uchwalił ustawę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@agropolska.pl
31-03-2016,21:00 Aktualizacja: 31-03-2016,21:49
A A A

W czwartek wieczorem posłowie przegłosowali rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Pierwotnie zakładano, że ostateczne głosowanie odbędzie się w piątek, ale przyspieszono prace nad projektem ustawy, która jest krytykowana przez opozycję i wiele organizacji.

Specjaliści zwracają uwagę, że w wielu elementach ustawa może być niezgodna z konstytucją i jako taka powinna być zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.

ustawa, ziemia, Sejm, PiS, ustawa o ziemi

Księża będą mogli handlować ziemią

W środę wieczorem odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu...
Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw 195, a wstrzymało się od głosu 18 parlamentarzystów.

Zadowolenia z decyzji posłów nie ukrywał minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, który w debacie podkreślał, że PiS poprzez ustawę realizuje obietnice przedwyborcze. - Większość rolników chce tej ustawy i nie powstrzymają nas protesty działaczy PSL - mówił w Sejmie Jurgiel.

Warto podkreślić, że uchwalono poprawkę, według której nabywać i sprzedawać ziemię rolną będą mogły kościoły i związki wyznaniowe, które de facto zostaną wyłączone spod ustawy. Taki zapis pojawił się w pracach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wczorajszym posiedzeniu i wywołał oburzenie opozycji.

- Chcemy rozszerzyć katalog podmiotów uprawnionych do nabywania nieruchomości - oświadczył w środę poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski i zacytował fragment poprawki, która wyłącza spod nowych przepisów "osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania".

ustawa, Sejm, PiS, PO, ANR, poprawki do projektu, Krzysztof Jurgiel

W Sejmie poprawki do projektu ustawy ws. obrotu ziemią

Posłowie opozycji oraz PiS zgłosili w środę w Sejmie liczne poprawki do projektu ustawy ws. obrotu ziemią. Przewiduje on wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów, co ma przeciwdziałać spekulacji ziemią. PO chce odrzucenia projektu. Rządowy...
Rząd podkreśla, że celem nowej ustawy jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne, zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników.

Zgodnie z projektem, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy, zapewniające jednak właścicielską kontrolę nad sposobem ich zagospodarowania.

Sprzedaż nieruchomości (lub ich części) - wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - będzie wstrzymana przez 5 lat od wejścia w życie ustawy. Zakaz ten nie obejmie m.in.: nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi, nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, związek banków polskich

ZBP apeluje o zmiany w projekcie ustawy o obrocie ziemią

Obecna wersja projektu ustawy o obrocie ziemią ingeruje w prawo własności i może spowodować, że Agencja Nieruchomości Rolnych stanie się współwłaścicielem banków - przestrzega Związek Banków Polskich i apeluje o zmiany w...
Pracująca nad projektem Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała, aby powierzchnia państwowych nieruchomości rolnych wyłączonych spod zakazu sprzedaży została zwiększona do 2 ha.

W myśl projektu, zasadniczo nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Wyjątkiem będzie nabywanie ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa.

W przypadku innych podmiotów sprzedaż ziemi musi zostać potwierdzona zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Nabycie nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat.

protest w obronie polskiej ziemi, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mateusz Kijowski

Protestowali w obronie polskiej ziemi

Kilkuset rolników z całej Polski protestowało w środę w Warszawie pod pomnikiem Wincentego Witosa "w obronie polskiej ziemi". Zarzucali PiS, że w procedowanym w Sejmie projekcie ustawy dokonuje zamachu na prywatną własność ziemi....
Tylko w przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd. W trakcie prac nad projektem sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała m.in., aby ograniczeniom nie podlegał obrót siedliskami.

Chodzi o grunty rolne zabudowane o powierzchni do 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów, będą zajęte pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie - jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały odrolnione.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj