Ustawa o obrocie ziemią rolną poczeka w Senacie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-04-2016,8:25 Aktualizacja: 07-04-2016,9:11
A A A

Głosowanie nad ustawą o obrocie ziemią rolną wypadło z harmonogramu bieżących obrad Senatu i zostało przesunięte na kolejne posiedzenie. PiS podkreśla, że zrezygnowano z przyspieszonego trybu procedowania ustawy. Według opozycji wpłynęła na to negatywna reakcja wsi na propozycje PiS.

Jerzy Chróścikowski (PiS), szef komisji rolnictwa, poinformował, że do Senatu wpłynęło wiele dokumentów dotyczących ustawy, m.in. z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i trzeba było dać senatorom czas na zapoznanie się z nimi. Decyzję o przesunięciu głosowania podjął Konwent Seniorów. Następne obrady izby odbędą się 13 i 14 kwietnia.

Sejm, ustawa, głosowanie, PiS, posłowie, Krzysztof Jurgiel, MRiRW

Zakaz sprzedaży ziemi na 5 lat. Sejm uchwalił ustawę

W czwartek wieczorem posłowie przegłosowali rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Pierwotnie zakładano, że ostateczne głosowanie odbędzie się w...

Polityk dodał, że sam wnioskował, by Senat przeprowadził debatę i głosowanie najwcześniej w czwartek, podczas gdy w harmonogramie wpisano je na środę. - Podjęto decyzję o procedowaniu normalnym trybem. Nie przyjęto mojej propozycji o przyspieszeniu - tłumaczył.

We wtorek senacka komisja rolnictwa przyjęła ustawę w kształcie, w jakim trafiła z Sejmu. Natomiast w czasie wcześniejszego posiedzenia senackiej komisji ustawodawczej ustawę odrzucono i przyjęto też część poprawek zgłaszanych przez Platformę Obywatelską.

- Biuro legislacyjne zgłosiło sześć poprawek, to zostało przejęte przez nas - mówił Aleksander Pociej (PO), zastępca przewodniczącego senackiej komisji ustawodawczej. Za niektórymi poprawkami opowiedziała się również część członków klubu PiS.

Według Pocieja to, iż część senatorów Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała za tymi poprawkami, a wielu wstrzymało się od głosu, świadczy o tym, że ustawie w obecnym kształcie sprzeciwia się wieś, a oni zaczęli martwić się o swój elektorat.
Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi, krzysztof jurgiel, nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Rolnicy: ochrona ziemi konieczna, ale są obawy

Rolnicy są zgodni, że rząd powinien chronić ziemię rolną przed wykupem przez obcokrajowców. Obawiają się jednak, że zapisy nowej ustawy nazbyt mocno ograniczą handel ich prywatną ziemią i spowodują spadek jej wartości. Gospodarze, z...

Jak wskazywał, zgłaszano m.in. uwagi dotyczące domów zbudowanych na działkach rolnych, których po wejściu ustawy w życie nie będzie można sprzedać, ograniczeń dla rolników chcących nabyć ziemię w gminach innych, niż prowadzą gospodarstwo (nawet jeśli z nim sąsiadują), czy wreszcie problemu konstytucyjnego, jakim jest odmowa sprzedaży gruntów rolnych obywatelom nieprowadzącym działalności rolnej. To - jak wskazał - wyklucza z handlu ziemią rolną ok. 33 mln ludzi.

Uchwalona 31 marca przez Sejm ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe.

Reguluje też prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

Posłowie przyjęli też poprawkę, zgodnie z którą nabywać ziemię rolną będą mogły Kościoły i związki wyznaniowe. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt