Jednolity znak dla promowanych produktów rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2023,8:45 Aktualizacja: 18-05-2023,8:49
A A A

Resort rolnictwa proponuje ustanowienie jednolitego dla wszystkich branż znaku informującego, że promocja danego produktu jest finansowana z funduszy promocji. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji publicznych.

"Mając na uwadze bieżącą sytuację na rynku produktów rolno-spożywczych oraz oczekiwania poszczególnych branż, konieczne jest pilne podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia formy informowania o działaniach realizowanych ze środków funduszy promocji (wspólny znak graficzny)." - informują autorzy projektu.

Jest to projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Uprawa słonecznika, Fundusz Promocji Roślin Oleistych, rzepak, soja, len

Słonecznik ma być włączony do Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Projekt nowelizacji ustawy, który został przygotowany przez MRiRW zakłada, że słonecznik ma zostać wprowadzony do grupy roślin oleistych, od wartości których naliczana jest wpłata na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Chodzi o projekt...

Dziesięć funduszy

Jak czytamy w uzasadnieniu, "proponowane w tym projekcie przepisy określają sposób informowania o sfinansowaniu danego zadania ze środków funduszy promocji, tj. obligatoryjnie - w sposób czytelny i wyraźny, w postaci znaku graficznego na wszystkich materiałach sporządzonych w związku z realizacją zadania, w tym przekazach audiowizualnych".

Znak ma kształt kulisty, jest w kolorach zielonym, czerwonym, żółtym i białym z napisem #fundusze promocji.

Fundusze promocji działają na podstawie ustawy z 2009 r. Jest ich obecnie 10. Są to: Fundusz Promocji Mleka; Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego; Fundusz Promocji Mięsa Wołowego; Fundusz Promocji Mięsa Końskiego; Fundusz Promocji Mięsa Owczego; Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych; Fundusz Promocji Owoców i Warzyw; Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego; Fundusz Promocji Ryb; Fundusz Promocji Roślin Oleistych (wprowadzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.).

Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych.

produkt polski, kampania, romanowski, mrirw

Rusza kampania Kupuj Świadomie Produkt Polski

Zachęcamy konsumentów, by przy wyborze produktów częściej sięgali po towary z biało-czerwonym znakiem "Produkt polski" - powiedział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podczas wtorkowej konferencji inaugurującej...

Budżety z wpłat

Funduszami administruje KOWR, który tez obsługuje rachunki bankowe poszczególnych funduszy. O wydatkowaniu zgromadzonych przez dany fundusz środki decyduje komisja zarządzającą składającą się z 9 członków.

Środki funduszu powstają z wpłat od sprzedaży produktów rolnych. Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka, natomiast wpłaty na pozostałe fundusze promocji naliczane są w wysokości 0,1 proc. wartości od sprzedaży żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu, ryb, zboża owoców i warzyw.

Fundusze promocji dysponują rocznie kwotą kilkudziesięciu milionów złotych. Mogą one np. wspierać udział w targach lub wystawach, prowadzić kampanie promujące dane produkty, dofinansowywać szkolenia czy wydawać broszury lub też organizować pikniki.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie