Będą kolejne ważne zmiany w Prawie łowieckim? Obrady komisji były gorące

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-03-2018,19:30 Aktualizacja: 01-03-2018,20:21
A A A

Zakaz wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu psów myśliwskich, czy dopuszczenie izb rolniczych do wyznaczania obwodów łowieckich - m.in. takie zmiany do projektu noweli Prawa łowieckiego poparły w środę sejmowe komisje. Akceptacji nie uzyskał m.in. zakaz udziału dzieci w polowaniach.

W środę na blisko trzygodzinnym posiedzeniu, sejmowe komisje środowiska i rolnictwa rozpatrywały zgłoszone podczas drugiego czytania poprawki do rządowego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego. Zmiany zgłosiły kluby PiS, PO i PSL-UED.

nowe prawo łowieckie, prawo łowieckie, sejm, henryk kowalczyk, ministerstwo środowiska

Posłowie chcą kolejnych zmian w projekcie noweli Prawa łowieckiego

W związku ze złożeniem poprawek do projektu Prawa łowieckiego dokument wrócił do sejmowych komisji rolnictwa i środowiska. Poprawki zgłoszone przez polityków PiS mają - ich zdaniem - uwzględniać postulaty ekologów i...

Połączone komisje zarekomendowały izbie przyjęcie większości zmian, które zaproponowało PiS. Poparcia nie uzyskały natomiast poprawki Platformy i ludowców.

Poprawki, które uzyskały pozytywną rekomendację, dotyczyły m.in. zakazu wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu psów myśliwskich, czy zwiększenia udziału izb rolniczych w kwestiach związanych z polowaniami. Chodzi np. o ich dopuszczenie do procesu wyznaczania obwodów łowieckich, czy udziału przedstawiciela izb w inwentaryzacji zwierząt łownych.

Pozytywną rekomendację uzyskała też poprawka, która zakłada, że przy powoływaniu i odwoływaniu Łowczego Krajowego minister środowiska zasięgać będzie opinii Naczelnej Rady Łowieckiej.

Wiele emocji i dyskusji wzbudziły poprawki PiS, które zwiększały do 250 m odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi mogliby polować (obecnie w projekcie jest to 150 metrów) oraz wprowadzały zakaz udziału dzieci w polowaniach (do 18. roku życia).

prawo łowieckie, polski związek łowiecki, organizacja Niech żyją, Paweł Średziński, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Protestowali przeciwko nowelizacji Prawa łowieckiego

Wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania postrzelonej zwierzyny, czy regularnych badań lekarskich dla myśliwych - m.in. takie postulaty przedstawiali protestujący w Warszawie. - Stop wszechwładzy myśliwych - podkreślali. Kilkadziesiąt osób,...

Według przeciwników tych rozwiązań - części posłów oraz myśliwych - zwiększenie odległości od zabudowań spowodowałoby niemożność skutecznej walki z ASF. Co do zakazu udziału dzieci w polowaniach wskazywali, że jest to ingerencja w prawa rodziców do ich wychowywania. Przekonywali ponadto, że takie rozwiązanie może być niekonstytucyjne.

W obu tych przypadkach głosy za i przeciw rozłożyły się po równo, co spowodowało, że połączone komisje ostatecznie zarekomendowały odrzucenie tych poprawek.

Odrzucone przez komisje poprawki PO były tożsame z propozycjami, które składali ekolodzy i obrońcy zwierząt. Chodziło m.in. o zakaz: udziału dzieci do 16. roku życia w polowaniach, czy stosowania amunicji ołowianej. Platforma chciała też, by myśliwi, posiadający broń, musieli przechodzić okresowe badania lekarskie, a także by ewidencjonowali oni postrzeloną zwierzynę.

Poprawki PSL-UED prowadziły z kolei m.in. do zmniejszenia nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim, czy też stosowania starych/obowiązujących nadal przepisów dotyczących łowiectwa.

Ostatecznie o losie poprawek zgłoszonych do projektu zdecydują posłowie podczas plenarnych głosowań.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej