Znamy wysokość składek na rolnicze ubezpieczenia w I kwartale 2024 r. Ile trzeba będzie zapłacić?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-12-2023,14:00 Aktualizacja: 05-12-2023,14:04
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) podała wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe dla rolników i ich domowników w I kwartale przyszłego roku.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego mu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika nadal będzie wynosić 60 zł miesięcznie. W konsekwencji, jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka to 20 zł miesięcznie (1/3 pełnej składki).

Także stawki związane z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym nie ulegają w I kwartale przyszłego roku zmianie w porównaniu z ostatnimi okresami. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników (jako że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej to wciąż 1429,60 zł – podobnie jak 3 miesiące wcześniej) to nadal 143 zł

krus, kasa, składki, ubezpieczenie, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, opiekun, zasiłek

KRUS informuje o ważnych zmianach od 1 stycznia 2024 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wskazuje na ważne zmiany wchodzące w życie wraz z nastaniem 2024 r., a dotyczące osób pobierających świadczenia dla opiekunów, za które wójt, burmistrz lub prezydent...

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosić będzie w dalszym ciągu:

- 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 172 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

- 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 343 zł dla gospodarstw obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych,

- 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 515 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych,

- 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych.

KRUS podkreśla w komunikacie, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2024 r. upływa 31 stycznia, a za pomocników rolnika (ich wymiar jest tutaj) za dany miesiąc - z 15. dniem następnego miesiąca.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu