KRUS informuje o ważnych zmianach od 1 stycznia 2024 r.

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-11-2023,8:40 Aktualizacja: 28-11-2023,8:41
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wskazuje na ważne zmiany wchodzące w życie wraz z nastaniem 2024 r., a dotyczące osób pobierających świadczenia dla opiekunów, za które wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Od 1 stycznia 2024 r. - jak wskazuje KRUS - zmieniają się przepisy dotyczące osób podlegających na wniosek ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w systemie rolniczym, w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, za które składki opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Sami będą opłacać składki do KRUS

Wraz z początkiem przyszłego roku rolnicy oraz ich domownicy ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, nie będą zobowiązani do zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. Wobec tego, po przyznaniu im któregokolwiek z tych świadczeń, będą nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, tj. zarówno ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, jak i wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, przy czym sami będą opłacać składki z tytułu tego ubezpieczenia do KRUS. 

krir, izby rolnicze, samorząd rolniczy, premier, morawiecki, emerytury, emerytury rolnicze, emerytury stażowe, krus, zus

Emerytury z ZUS i KRUS dla rolników. Izby przekazały postulaty premierowi

Z wnioskiem o uwzględnienie swoich postulatów w kwestiach dotyczących minimalnej emerytury rolniczej oraz systemu emerytur stażowych - zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego samorząd rolniczy. W swoim wystąpieniu Krajowa Rada...

„Dotychczas osoby pobierające świadczenia dla opiekunów musiały zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej (pracy w gospodarstwie rolnym – w przypadku domowników) i podlegały w KRUS wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek, za które składki na to ubezpieczenie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta” – wyjaśnia Kasa. 

Ubezpieczenie w KRUS na wniosek

Jednocześnie zastrzega, że obowiązuje zasada praw nabytych.

„Osoby, które nabyły bądź nabędą do 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogły zachować prawo do wymienionych świadczeń na dotychczasowych warunkach. Jednakże do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS osoby te nadal nie będą mogły podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym prowadzenia działalności rolniczej. Wówczas pozostaną one w ubezpieczeniu w KRUS na wniosek, a składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie opłacał za nie wójt, burmistrz lub prezydent miasta” – precyzuje rolniczy ubezpieczyciel.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu