Znamy maksymalne sumy ubezpieczeń upraw i zwierząt na 2023 rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-10-2022,8:00 Aktualizacja: 29-10-2022,20:02
A A A

53 zł za jedną kurę i 188 tys. 200 zł za hektar warzyw gruntowych - taka jest rozpiętość maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa określający te sumy trafił do konsultacji publicznych.

W ramach zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia, ustala w umowie indywidualnie gospodarz z zakładem ubezpieczeń. Przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych corocznie przez resort rolnictwa.

ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich, Rafał Romanowski, dopłaty do składek ubezpieczenia

Ile hektarów i zwierząt ubezpieczyli rolnicy? Mamy dane z półrocza

Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa wskazuje, że 2022 rok powinien być pierwszym, w którym nie będzie ograniczeń w dostępie do dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich. Liczba zawartych umów...

"Zatem wysokość sum ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Zgodnie z nim, w 2023 r. maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

1 ha upraw rolnych

 • 26 300 zł - dla zbóż
 • 13 600 zł - dla kukurydzy
 • 13 400 zł - dla rzepaku i rzepiku
 • 48 000 zł - dla chmielu
 • 39 700 zł - dla tytoniu
 • 188 200 zł - dla warzyw gruntowych
 • 130 900 zł - dla drzew i krzewów owocowych
 • 79 600 zł - dla truskawek
 • 39 100 zł - dla ziemniaków
 • 12 200 zł - dla buraków cukrowych
 • 16 500 zł - dla roślin strączkowych

1 sztuki zwierzęcia

 • 14 200 zł - dla bydła
 • 14 400 zł - dla koni
 • 1 100 zł - dla owiec
 • 700 zł - dla kóz
 • 1 800 zł - dla świń
 • 53 zł - dla kur, perlic i przepiórek
 • 65 zł - dla kaczek
 • 250 zł - dla gęsi
 • 210 zł - dla indyków
 • 1 100 zł - dla strusi

dopłaty do ubezpieczenia zwierząt, salmonella, drób, bydło, świnie

Będą dopłaty do ubezpieczenia zwierząt w związku z salmonellą

Od 30 września do 31 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dopłatę do umów ubezpieczeniowych zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Dofinansowanie może być...

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2021 i pierwsze półrocze 2022 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy za rok 2021 i prognoz na lata 2022-2023.

"Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia" - wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Przypomnijmy, że dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia.

W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej