Zboża pod kreską. Rolnicy zastanawiają się, co będzie dalej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-08-2023,14:30 Aktualizacja: 22-08-2023,14:32
A A A

Wyniki ekonomiczne produkcji zbóż i kukurydzy są głęboko niezadowalające – wskazała w swoim raporcie rynkowym Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR).

WIR zwraca uwagę w piątkowym raporcie na sprawiającą rolnikom kłopoty pogodę – najpierw susze, a potem deszcze nawalne, przez które potworzyły się na polach zastoiska wodne.

„Obfite opady oraz duża wilgotność powietrza powodują, że zboża zaczynają porastać, wchodzą choroby grzybowe, a wilgotność ziarna obniża jego wartość handlową. Ceny skupu pozostają na bardzo niskim poziomie w porównaniu do roku ubiegłego oraz w stosunku do kosztów poniesionych przez rolników na uprawę. Dodatkowo ceny są zbijane przez punkty skupu ze względu na niższą jakość ziarna i jego dużą wilgotność. Z uwagi na wysoką wilgotność ziarna występują również problemy ze skupem. Nie wszyscy rolnicy dysponują możliwością dosuszania zebranych plonów, a jeśli już, to koszty energii potrzebne na ten proces są bardzo wysokie. Należy także zauważyć, że spada proporcja zbóż konsumpcyjnych do zbóż paszowych, co dodatkowo sprawia, że rolnicy zarobią mniej, czy wręcz poniosą straty. Rolnicy i eksperci zastanawiają się co będzie dalej” – wskazała WIR.

izba zbożowo-paszowa, izp, raport, żniwa, zbiory, plony

Izba Zbożowo-Paszowa: zebrano zboża z ponad 70 proc. areału upraw

W skali kraju zboża zebrano z ponad 70 proc. areału upraw – przekazała Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze. Jak zaznaczono, obfite opady deszczu i upalna pogoda sprzyjały szybkiemu powstawaniu chorób grzybowych. Dodano, że rosną ceny...

W jej ocenie na rynek obecnie ma wpływ kilka zasadniczych czynników. To m.in.

- zakaz wwozu zbóż z Ukrainy do krajów przyfrontowych, który obowiązuje do 15 września;

- zerwanie przez Rosję umowy „tureckiej”;

- rządowe dopłaty do zbóż;

- stany magazynowe w Polsce;

- przebieg pogody w Polsce i w innych krajach;

- spadek produkcji zwierzęcej w Europie, w tym w Polsce.

„Od rozwoju sytuacji w zakresie wyżej wymienionych czynników zależeć będzie kształtowanie się cen zbóż w drugim półroczu 2023 r. To dla naszych rolników ma kapitalne znaczenie co do podejmowania decyzji sprzedażowych. Tych czynników jest tyle i są tak nieprzewidywalne, że nikt odpowiedzialnie nie wskaże jaka będzie w najbliższym, czasie tendencja cenowa” – przekonuje WIR.

Jak dodaje, wyniki ekonomiczne produkcji zbóż i kukurydzy są głęboko niezadowalające. Podstawowe parametry ekonomiczne w produkcji  zbóż wyglądają według Izby tak:

Zboże

Przychody na 1 ha (zł)

Koszty na 1 ha (zł)

Wynik ekonomiczny na 1 ha (zł)

Pszenica ozima (plon 6 t/ha)

6825,20

8058,16

-1232,96

Jęczmień (plon 5 t/ha)

4758,98

6940,40

-2181,42

Kukurydza (plon 8 t/ha)

7684,76

10148,28

-2463,52

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich