Za pan brat ze środowiskiem naturalnym? Będą dotacje

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-08-2015,9:50 Aktualizacja: 31-08-2015,10:02
A A A

Dofinansowanie na przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających oraz zakładanie i pielęgnację małych zbiorników wodnych będzie można pozyskać w ramach programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”.

To program priorytetowy, zatwierdzony 25 sierpnia przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zaplanowano do końca 2023 r., a celem jest poprawa w skali lokalnej stanu środowiska naturalnego, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Ustalony budżet to 25 mln zł.

– Polacy chętnie angażują się w lokalne inicjatywy w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w jakim żyją. Przekonaliśmy się o tym, prowadząc program pilotażowy Inicjatywy Obywatelskie, w ramach którego zrealizowanych zostanie niemal pół tysiąca oddolnych inicjatyw. Dlatego teraz dedykujemy im odrębny program – tłumaczy Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

program prosument, oze, mikroinstalacje

OZE: duże zainteresowanie dofinansowaniem do mikroinstalacji

200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma trafić w tym roku przez banki na dofinansowanie mikroinstalacji OZE. - Pierwsza alokacja, czyli 20 mln zł, została wyczerpana pierwszego dnia - mówi agencji Newseria...

Jak dodaje, pierwszy konkurs w jego ramach zostanie ogłoszony we wrześniu. – Termin rozpoczęcia naboru wniosków planujemy w październiku tego roku – precyzuje Dorota Zawadzka-Stępniak.

NFOŚiGW spodziewa się realizacji co najmniej 900 lokalnych inicjatyw, sfinansowanych z nowego programu. „Inicjatywy powinny w szczególności rozwiązywać lokalne problemy środowiska naturalnego, tworzyć i wspierać lokalne partnerstwa i mechanizmy trwałej ochrony środowiska. Wśród dotychczas realizowanych inicjatyw znajdują się m.in. projekty ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, zakładanie i pielęgnacja małych zbiorników wodnych, zakładanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, a także rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich czy zieleńców” – podaje Fundusz.

Warto dodać, że za lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie uznaje się zgłaszane przez osoby indywidualne tego typu przedsięwzięcia, które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy. Takie inicjatywy mogą realizować także organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich