Za pan brat ze środowiskiem naturalnym? Będą dotacje

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-08-2015,9:50 Aktualizacja: 31-08-2015,10:02
A A A

Dofinansowanie na przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających oraz zakładanie i pielęgnację małych zbiorników wodnych będzie można pozyskać w ramach programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”.

To program priorytetowy, zatwierdzony 25 sierpnia przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zaplanowano do końca 2023 r., a celem jest poprawa w skali lokalnej stanu środowiska naturalnego, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Ustalony budżet to 25 mln zł.

– Polacy chętnie angażują się w lokalne inicjatywy w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w jakim żyją. Przekonaliśmy się o tym, prowadząc program pilotażowy Inicjatywy Obywatelskie, w ramach którego zrealizowanych zostanie niemal pół tysiąca oddolnych inicjatyw. Dlatego teraz dedykujemy im odrębny program – tłumaczy Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

program prosument, oze, mikroinstalacje

OZE: duże zainteresowanie dofinansowaniem do mikroinstalacji

200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma trafić w tym roku przez banki na dofinansowanie mikroinstalacji OZE. - Pierwsza alokacja, czyli 20 mln zł, została wyczerpana pierwszego dnia - mówi agencji Newseria...

Jak dodaje, pierwszy konkurs w jego ramach zostanie ogłoszony we wrześniu. – Termin rozpoczęcia naboru wniosków planujemy w październiku tego roku – precyzuje Dorota Zawadzka-Stępniak.

NFOŚiGW spodziewa się realizacji co najmniej 900 lokalnych inicjatyw, sfinansowanych z nowego programu. „Inicjatywy powinny w szczególności rozwiązywać lokalne problemy środowiska naturalnego, tworzyć i wspierać lokalne partnerstwa i mechanizmy trwałej ochrony środowiska. Wśród dotychczas realizowanych inicjatyw znajdują się m.in. projekty ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, zakładanie i pielęgnacja małych zbiorników wodnych, zakładanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, a także rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich czy zieleńców” – podaje Fundusz.

Warto dodać, że za lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie uznaje się zgłaszane przez osoby indywidualne tego typu przedsięwzięcia, które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy. Takie inicjatywy mogą realizować także organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie