Wyższe wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-02-2023,8:00 Aktualizacja: 25-02-2023,19:43
A A A

Od 3 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na "Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego". Maksymalna pomoc wynosi 150 tys. zł.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują inwestycję mającą na celu ochronę wód przed azotanami.

pomoc dla producentów pszenicy i kukurydzy, wojna w Ukranie, Henryk Kowalczyk, handel ziarnem

Producenci pszenicy i kukurydzy dostaną pomoc

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku zakłóceń na rynku zbóż w związku z wojną w Ukrainie, otrzymają pomoc. Będą to dopłaty do każdej sprzedanej tony pszenicy lub kukurydzy od 15 grudnia ub.r. do 31 maja br. - zapowiedział...

O wsparcie nie mogą starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior - poinformowała ARiMR.

W tym naborze wprowadzono zmiany. Limit pomocy wzrósł do 150 tys. zł na rolnika i gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Wcześniej maksymalna kwota wsparcia wynosiła 100 tys. złotych.

Modyfikacja dotyczy także sposobu rozliczania budowy zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych. W tym przypadku mają obowiązywać stawki jednostkowe. Natomiast pozostałe inwestycje będą refundowane, jak dotychczas. Dofinansowanie wypłacane będzie w wysokości 50 proc., a w przypadku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik - 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Otrzymaną pomoc będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Wsparciu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Szósty już nabór wniosków o takie wsparcie potrwa do 3 kwietnia. Dokumenty będzie można składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR osobiście lub przez osobę upoważnioną. Można je będzie również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Dotychczas ARiMR na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego z PROW 2014-2020 wypłaciła 225,2 mln zł, a pieniądze dostało ponad 3,1 tys. rolników.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej