Wnioski o dopłaty będą przyjmowane drogą elektroniczną

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2017,15:00 Aktualizacja: 09-11-2017,15:22
A A A

Od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie, jak i o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą musiały być składane elektronicznie. Do prac rządowych został skierowany stosowny projekt przygotowany przez resort rolnictwa.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez resort rolnictwa. Dokument ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

dopłaty, wnioski o dopłaty przez internet, ARiMR, pieniądze, internet

Wnioski o dopłaty tylko przez internet?

Czy polscy rolnicy są już gotowi do składania tylko i wyłącznie przez internet wniosków o unijne dopłaty? Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu przekonuje, że absolutnie nie. Jej wystąpienie,...
Proponowane zmiany są wynikiem rozporządzenia KE z 2014 r., która nakazuje krajom członkowskim stopniowe wdrażanie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku.

Projektowana nowelizacja zakłada, by wnioski o przyznanie płatności co do zasady składane były w wersji elektronicznej, ale w uzasadnionych przypadkach istniałaby możliwość składania wniosków w formie papierowej. Wówczas kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie zobowiązany do przeniesienia informacji z wniosku papierowego na wniosek elektroniczny.
 
Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.

W 2018 r. ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

wypas owiec, owce, małopolska, podhale, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Bacowie dostaną dopłaty. W Małopolsce ruszy specjalna akcja

W Małopolsce zinwentaryzowano cenne przyrodniczo górskie polany i łąki, których bioróżnorodność i krajobraz mają być zachowane dzięki wypasowi owiec. Chętni bacowie otrzymają dopłaty za wypas na wyznaczonych terenach. Akcja...
Termin składania takich oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Ministerstwo rolnictwa szacuje, że takie oświadczenia złoży ok. 15-22 proc. rolników korzystających z dopłat bezpośrednich.

Elektroniczne wnioski mają też dotyczyć działań poprzedniego PROW 2007-2013 - tj. programu rolnośrodowiskowego i zalesiania gruntów rolnych oraz PROW 2014-2020. Obejmują one takie działania jak: rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, inwestycje w rozwój obszarów leśnych oraz dopłaty z ograniczeniami naturalnymi. Jeśli wnioski z 2018 są identyczne jak w 2017 r., rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie.

Ponadto nowe przepisy zniosą obowiązek zawiadamiania rolnika o niezałatwieniu w terminie sprawy o przyznanie płatności.

zaliczki na dopłaty, pieniądze dla rolników, ARiMR, dopłaty, dopłaty bezpośrednie

Zaliczki w ramach dopłat. Tyle pieniędzy już trafiło na konta rolników

Do 2 listopada Agencja przekazała na konta rolników 3,9 mld zł zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich. Płatności otrzymało 847 tys. rolników, czyli ponad połowa ubiegających się o dopłaty za ten rok - poinformowała ARiMR. Agencja...
W konsekwencji projektowanych zmian nie będzie określonego terminu, w którym ARiMR jest zobowiązana załatwić sprawy o przyznanie płatności. Jednak nadal będzie obowiązywał ARiMR termin wypłaty należności do 30 czerwca.

Zmieniono też zasady ubiegania się o pomoc techniczną z PROW, określając nowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

"W odniesieniu do zadań, których wartość nie przekracza równowartości 30 tys. euro, a jednocześnie jest wyższa niż 20 tys. zł netto, proponuje się wprowadzenie uproszczonych zasad wyboru wykonawców".

Jak podano w ocenie skutków regulacji, w 24 państwach członkowskich UE wnioski geoprzestrzenne są wdrożone, a poziom wniosków składanych elektronicznie wynosi 100 proc.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu