Zaliczki w ramach dopłat. Tyle pieniędzy już trafiło na konta rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
04-11-2017,19:55 Aktualizacja: 07-11-2017,11:28
A A A

Do 2 listopada Agencja przekazała na konta rolników 3,9 mld zł zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich. Płatności otrzymało 847 tys. rolników, czyli ponad połowa ubiegających się o dopłaty za ten rok - poinformowała ARiMR.

Agencja rozpoczęła wypłacanie dopłat 16 października br. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada.

Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia.

arimr, urzędnicy odchodzą z arimr, kowr, Robert Gibała, jacek bogucki

Spór o pensje w ARiMR narasta. Rolnicy nie dostaną w terminie dopłat?

- Bez podwyżek w ARiMR będzie problem z terminowym przekazywaniem dopłat bezpośrednich rolnikom - alarmują związkowcy. - Od wysokości wynagrodzenia nie zależy w żadnej instytucji w Polsce jakość pracy - odpowiada resort rolnictwa. Podczas...
Zdaniem Agencji "dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala im na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin czy sprzętu rolniczego".

Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł.

W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymają ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności pieniądze przekazywane są rolnikom z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

dopłaty bezpośrednie, wypłata dopłat dla pseudorlników, dzierżawa łąk, sejmowa komisja rolnictwa, ryszard zarudzki

Pseudorolnicy stracą dopłaty? Specjalne zespoły na tropie uchybień

Specjalnie powołane zespoły będą sprawdzać, czy właściwie funkcjonują rozporządzenia dotyczące wypłat unijnych dopłat. Może wówczas uda się choćby w części wyeliminować przepisy umożliwiające pobieranie pieniędzy przez tzw....
Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat w 2016 r.

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów, numery rachunków bankowych są aktualne. Zdarza się bowiem, że rolnicy zmieniają konto bankowe i nie informują o tym ARiMR. Wówczas pieniądze nie mogą trafić do adresata.

Jeżeli zatem rolnik stwierdzi, że numer jego rachunku bankowego jest nieaktualny, wówczas musi dokonać zgłoszenia, wypełniając formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów, który należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie