Wiceminister prosił o nie wnoszenie poprawek. E-wnioski w Senacie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-01-2018,11:10 Aktualizacja: 17-01-2018,20:02
A A A

Senacka komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do znowelizowanej ustawy dotyczącej dopłat bezpośrednich. Zakłada, że wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności z PROW będą dostarczane do ARiMR w formie elektronicznej.

Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało wprowadzenie 5 poprawek, o charakterze techniczno-legislacyjnym. Obecny na posiedzeniu komisji Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa uznał, że 4 są niepotrzebne, natomiast ostatnia zostanie uwzględniona przy następnej nowelizacji ustawy.

ARiMR, dopłaty bezpośrednie, wniosek o dopłaty, internet, e-WniosekPlus

Wnioski o dopłaty tylko przez internet. Rolnicy mają obawy

W tym roku system dopłat bezpośrednich czeka prawdziwa rewolucja. Wnioski będą mogły być składane wyłącznie za pośrednictwem internetu, co w wielu gospodarstwach - ze zrozumiałych powodów - budzi lęk przed nieznanym. - Nie mam komputera, a...

Chodzi o nieprawidłowe odesłanie do przepisu. Polityk ze względu na konieczność szybkiego uchwalenia ustawy, prosił o przyjęcie ustawy bez poprawek, do czego przychyliła się komisja. Przepisy muszą wejść w życie przed 15 marca, gdyż wówczas, zgodnie z unijnymi przepisami, rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę składania wszystkich wniosków zarówno o dopłaty bezpośrednie, jak i w ramach unijnych programów wsparcia (PROW) tylko w formie elektronicznej. Taki wymóg od 2018 r. wprowadziła Komisja Europejska.

Ustawa wprowadza ponadto możliwość składania oświadczenia zamiast wniosku o dopłaty bezpośrednie. W dokumencie rolnik ma potwierdzić, że w ostatnim roku nie ma zmian w jego gospodarstwie.

Oświadczenia będą mogli składać (od 15 lutego do 14 marca) rolnicy, których gospodarstwo nie przekracza 10 ha. W ocenie resortu rolnictwa może je złożyć 300-500 tys. osób.  

ARiMR, dopłaty bezpośrednie, wniosek o dopłaty, internet, e-WniosekPlus

ARiMR przygotowuje e-WniosekPlus. Co to oznacza dla rolników?

W lutym przyszłego roku ma zostać zaprezentowana pierwsza wersja nowej aplikacji do ubiegania się przez internet o płatności z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak wiadomo, 2018 rok będzie przełomowy jeśli chodzi o tę tematykę, bo...

Nowym rozwiązaniem jest też podniesienie progu, od którego trzeba stosować ustawę o zamówieniach publicznych z 20 tys. zł do 30 tys. euro.

Oznacza to, że rolnik realizując inwestycję, której koszt nie przekracza 127 tys. zł nie będzie musiał ogłaszać przetargu i zbierać ofert.

O wnioski dopłaty bezpośrednie ubiegało się w 2017 r. się ok. 1 mln 350 tys. rolników, ale tylko 11 tys. zrobiło to przez internet.

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 15 lutego.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie