Rząd planuje podniesienie minimalnego wynagrodzenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-06-2017,12:25 Aktualizacja: 07-06-2017,12:42
A A A

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2080 zł (o 80 zł), a minimalnej stawki godzinowej z 13 do do 13,50 zł - proponuje rząd. Zdaniem polityków sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało, żeby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. Związkowcy z OPZZ i FZZ chcieli, by było to ok. 2220 zł. Z kolei pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego proponowali, by płaca minimalna wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2050 zł.

emigracja, emigraca zarobkowa, praca, rynek pracy, Maciej Witucki

Mieszkańcy wsi najbardziej przekonani do emigracji zarobkowej

14 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową, a 84 proc. nie planuje opuszczenia kraju. Najczęstszym kierunkiem wyjazdu jest Wielka Brytania - wynika z wynika z raportu "Migracje zarobkowe Polaków VI", przygotowanego przez...

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu podkreślono, że według prognozy Ministerstwa Finansów, wzrost gospodarczy w najbliższych latach utrzyma się na podobnym lub nieznacznie wyższym poziomie. W 2017 r. wzrost PKB powinien wynieść 3,6 proc., natomiast w przyszłym 3,8 proc.

CIR zwraca uwagę, że Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskazuje, że ostatnie lata były okresem szybkiego wzrostu zatrudnienia. "Liczba pracujących w 2016 r. przekraczała 16 mln osób, czyli najwięcej od początku formowania się gospodarki rynkowej. Również liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw systematycznie rośnie. Wzrostowi liczby miejsc pracy towarzyszy spadek bezrobocia" - czytamy w komunikacie.

Według prognoz, w 2017 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 3,2 proc., aby w kolejnym roku zwiększyć się o kolejne 0,8 proc.

Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna; jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej - tak jak w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.

Od 1 stycznia obowiązuje wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł brutto (był to wzrost o 8,1 proc. - 150 zł - w stosunku do 2016 r). Z kolei minimalna stawka godzinowa to 13 zł i zgodnie z przepisami ma być ona waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt