Preferencyjne tylko z nazwy. Rolnicy nie są zainteresowani ofertą ARiMR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-07-2018,13:30 Aktualizacja: 09-07-2018,16:43
A A A

Rolnicy są w stanie uzyskać niskie oprocentowanie na niektóre kredyty rynkowe. W związku z tym często kredyty proponowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie są dla nich atrakcyjne - przyznał wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Kwestię preferencyjnych kredytów rolniczych z ARiMR poruszył podczas niedawnego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewodniczący Federacji Gospodarstw Rodzinnych Krzysztof Tołwiński.

kredyt, pieniądze, kredyt bankowy dla rolnika, rolnictwo, agrobiznes

Jaki kredyt najchętniej biorą rolnicy i na co wydają pieniądze?

Jeśli już kredyt to głównie inwestycyjny, obrotowy, ewentualnie gotówkowy bez zabezpieczeń. Ale ten ostatni rolnicy starają się omijać szerokim łukiem, ponieważ kojarzy się raczej z kłopotami finansowymi, niż z rozwojem gospodarstwa....
Przytoczył dane o rosnących zobowiązaniach zaciąganych na maszyny i urządzenia rolnicze w formie leasingu. Tymczasem z puli kredytów rolniczych z państwowymi dopłatami do oprocentowania wykorzystano nawet nie jedną trzecią.

- Czegoś tutaj nie rozumiemy. Rolnicy nie mogą uzyskać w miarę atrakcyjnych kredytów rolniczych z dopłatami z budżetu państwa, udzielanych przez ARiMR, a jednocześnie sięgają po pieniądze poprzez jakieś drakońskie metody. Oczywiście wiemy, w czym się kryje problem: w braku dostępności, współpracy z bankami, nieatrakcyjności, czyli braku polityki kredytowej - wyliczał przewodniczący FGR.

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki podkreślił, że system dopłat do kredytów preferencyjnych został stworzony w okresie, kiedy oprocentowanie było w dwucyfrowych liczbach. A od tamtej pory sytuacja zmieniła się diametralnie.

- W tej chwili rolnicy są w stanie uzyskać oprocentowanie na poziomie kilkuprocentowym, a nawet zdarzają się oferty poniżej 5 proc. na niektóre kredyty rynkowe. W związku z tym często kredyty proponowane przez ARiMR są nieatrakcyjne dla rolników - nie ukrywał Bogucki.

długi rolników, zadłużenie przedsiębiorstw rolnych, arimr, kowr, rada ministrów

KOWR zagwarantuje spłatę bankowych kredytów

Nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych, w tym gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przewiduje projekt ustawy przyjętej we wtorek przez rząd. Rada Ministrów...
Czemu zatem nie było zmian w tym obszarze? Według wiceministra występuje w tej sferze kilka ograniczeń. Otóż w przypadku niektórych kredytów, z przepisów prawa wspólnotowego wynika, iż oprocentowanie musi wynosić 4 punkty procentowe ponad stopę redyskonta, czyli ogółem ponad 5 proc. To dotyczy choćby kredytów restrukturyzacyjnych i specjalnych linii kredytowych.

- W przypadku dużej części kredytów mamy oprocentowanie na poziomie 3 proc. dla rolnika. I w tym roku będziemy niektóre linie obniżać. Już jesteśmy np. na etapie przygotowanej i prowadzonej przed przyjęciem przez Radę Ministrów sprawy kredytów klęskowych, chcemy zejść z oprocentowaniem do 0,5 proc. - zapowiedział wiceszef resortu rolnictwa.

Jak przypominał, w Polsce - wbrew sugestiom Komisji Europejskiej - nie przyjęto systemu instrumentów zwrotnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Z jednej strony instrumenty zwrotne są dla rolników mniej korzystne niż dotacja. Na pozór tak się wydaje, ale w przypadku inwestycji wieloletnich, szczególnie inwestycji w obiekty, w budynki, to często nieoprocentowana pomoc zwrotna może być lepszym wsparciem niż częściowy udział w inwestycji w postaci dotacji, jeśli nie jest ona na poziomie przekraczającym choćby 50 proc. - wyjaśniał Jacek Bogucki.

Zaznaczał, iż w resorcie zastanawiają się, czy w przyszłym PROW nie zaplanować takiego instrumentu. Dostrzegają też niedoskonałość obecnego systemu.

- Poprawiamy go, na ile jest to możliwe w tej perspektywie finansowej. Wymaga korekt. Sytuacja jest stabilna, może nie na poziomie zadowalającym jeszcze Polaków, bo są kraje, w których oprocentowanie kredytów rynkowych jest jeszcze niższe - podsumował wiceminister.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej