Ostatnie chwile na wniosek o dopłatę do zbóż. Wpłynęło ich ponad 160 tysięcy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
05-06-2024,8:00 Aktualizacja: 05-06-2024,9:12
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała do wczoraj (4 czerwca) ponad 160 tys. wniosków o dopłaty do zbóż. Nabór trwa do dziś - 5 czerwca. Stawki dopłat do hektara wynoszą od 740 zł do 1620 zł, a pula środków na dofinansowanie w ramach tego naboru to 2,1 mld zł.

O wsparcie mogą ubiegać się producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą.

Oprócz tego starający się o to wsparcie powinni byli w 2023 r. złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie, a prowadzone przez nich gospodarstwo musi spełniać kryterium mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl oraz listownie – rejestrowaną przesyłką pocztową, w tym ostatnim przypadku liczy się data nadania. Do wniosku trzeba dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż.

arimr, agencja, materiał siewny, dopłaty

Można już składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Jakie są stawki?

„Od 25 maja do 10 lipca można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany” - przypomina Agencja...

Wysokość dopłat zależy od tego, kiedy doszło do sprzedaży ziarna i jego gatunku. W przypadku rolników, którzy sprzedali zboże między 1 stycznia a 10 marca 2024 r. stawki wynoszą: 1080 zł/ha pszenicy i 740 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Natomiast gdy rolnik sprzedał swoje zboże pomiędzy 11 marca a 31 maja 2024 r. stawki wynoszą: 1620 zł/ha pszenicy i 1110 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Suma powierzchni upraw, do których może być przyznana pomoc, nie może przekroczyć 300 ha. Gdy o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, limit ustala się na jej wniosek, jako iloczyn 300 oraz liczby członków danej spółdzielni.

Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza założona pulę, do obliczenia wysokości wsparcia zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Będzie on stanowić iloraz 2,1 mld zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich