Nowe opłaty za kontrole laboratoryjne nawozów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-01-2023,10:30 Aktualizacja: 11-01-2023,10:33
A A A

Jeśli w wyniku kontroli nawozów stwierdzono nieprawidłowości, to m.in. za pobranie próbek i przeprowadzenie badań laboratoryjnych, trzeba będzie zapłacić 55 zł za każdą rozpoczęta godzinę pracy kontrolera - wynika z projektu rozporządzenia autorstwa resortu rolnictwa.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

eksport nawozów, Nina Dobrzyńska, KRIR, MRiRW

Zakaz eksportu nawozów? Mamy jasne stanowisko resortu

Ministerstwo rolnictwa jednoznacznie odpowiedziało na wniosek samorządu rolniczego o wprowadzenie zakazu eksportu nawozów wyprodukowanych w naszym kraju. Jak argumentowali wnioskodawcy, bardzo trudna sytuacja na rynku nawozów trwa już...

Projekt określa wysokość i sposób ustalania opłat za wykonywanie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych, jeżeli w ich wyniku stwierdzono, że nawozy albo środki wspomagające uprawę roślin nie spełniają wymagań jakościowych określonych w ustawach.

Dotyczy to też sytuacji, w których nawozy nie spełniają wymagań dodatkowych zadeklarowanych przez producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu nawozy.

Zgodnie z projektem, za wykonanie czynności kontrolnych w tym: pobranie próbki nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do badań laboratoryjnych, kontrolę oznakowania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, kontrolę dokumentów nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, opłata wynosić będzie 55 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrolę.

Z kolei za dostarczenie próbki nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do badań laboratoryjnych trzeba będzie zapłacić 25 zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej