NIK ostro krytykuje ARiMR. Poszło o system informatyczny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
24-10-2018,13:15 Aktualizacja: 24-10-2018,13:17
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie zapewniła sprawnego i wydajnego systemu informatycznego SIA (system informatyczny ARiMR służący do obsługi procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie płatności dla producentów rolnych) do obsługi wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników - ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

"Nie osiągnięto docelowej, kompletnej architektury tego systemu. Prawidłową obsługę wniosków i realizację płatności bezpośrednich dla rolników w ramach kampanii 2015 r., 2016 r. i 2017 r. zapewniono dzięki wprowadzeniu szczególnej organizacji pracy i zaangażowaniu pracowników - pracownicy Agencji pracowali na dwie zmiany, a także w dni wolne. W ramach każdej kampanii Agencja obsługiwała ponad 1,3 mln wniosków i wypłacała ponad 14 mld zł" - napisano w komunikacie NIK.

dopłaty, zaliczki na poczet dopłat, ARIMR, dopłaty bezpośrednie, pieniądze

Dotychczas wypłacono 964 mln zł zaliczek dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 964 mln zł w pierwszych czterech dniach wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. Pieniądze trafiły już do 365 tys. rolników - poinformował rzecznik ARiMR Paweł...
NIK przypomina, że dopłaty w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, określane jako płatności bezpośrednie, są najbardziej powszechnym instrumentem wsparcia rolnictwa. Po przystąpieniu Polski do UE ponad 1,3 mln polskich rolników zostało objętych tym wsparciem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (w 2016 r. otrzymali oni 3,34 mld euro).

Izba poinformowała, że w latach 1994-2017 za pośrednictwem ARiMR rozdystrybuowano na programy pomocowe prawie 300 mld zł (z czego 19,4 mld zł w 2017 r.). W ramach systemu wsparcia bezpośredniego w latach 2004-2017 ARiMR wypłaciła 157,4 mld zł.

NIK oceniła, że agencja nie zrealizowała niektórych założeń przyjętej w 2014 r. Strategii IT na lata 2014-2020. Strategia nie była aktualizowana i nie została dostosowana do zmienionej, ogólnej Strategii ARiMR na lata 2016-2020, a także nie uwzględniała budowy kompetencji w oparciu o własny ośrodek tworzenia oprogramowania (Wydział Tworzenia Oprogramowania w Lublinie - WTOL).

arimr, spór o płace, odejścia z arimr, nszz solidarność, pogotowie strajkowe, nagrody w arimr

Kadra kierownicza ARiMR dostaje coraz wyższe nagrody

Z niecałych 4 do ponad 6,5 mln złotych wzrosły rok do roku (2016-2017) nagrody przyznane szeroko rozumianej kadrze kierowniczej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W kwietniu 2018 r. do Krzysztofa Jurgiela, ówczesnego ministra...
Ponadto nie zoptymalizowano modułu informacji geoprzestrzennej, a systemy hurtowni danych oraz nowy system identyfikacji i rejestracji zwierząt (eIRZ) nie zostały wdrożone. Skutkowało to niewystarczającą wydajnością systemu informatycznego SIA oraz utrudnieniami w zakresie raportowania.

ARiMR zmieniła natomiast technologię i architekturę systemu informatycznego SIA. Zgodnie z założeniami strategii wdrożone zostały systemy IACSplus, eWniosek, a prace projektowe dotyczące Zintegrowanego Systemu Kontroli uruchomiono w grudniu 2017 r.

NIK zaznacza, że w związku z zakończeniem poprzedniej umowy (z Asseco Poland), w grudniu 2016 r. Agencja zmieniła wykonawcę (na Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o.) odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie systemu informatycznego SIA. Jednakże poziom zależności od wykonawcy systemu nadal pozostał bardzo wysoki.

Podejmowane przez ARiMR działania w celu ograniczenia tej zależności (poprzez budowę własnych kompetencji) nie były konsekwentne i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

arimr, cba, Centralne Biuro Antykorupcyjne, wyłudzanie dopłat z arimr

Sztucznie podzielili gospodarstwo. ARiMR straciła miliony

Kontrolerzy z poznańskiej delegatury CBA złożyli do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z działalnością grupy producenckiej owoców i warzyw. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i...
W dalszym ciągu cztery spośród pięciu głównych systemów informatycznych ARiMR zostały wytworzone i były utrzymywane przez wykonawców zewnętrznych. W 2016 r. Agencja uruchomiła Wydział Tworzenia Oprogramowania w Lublinie, który realizował prostsze zadania informatyczne, jednakże nie był jeszcze gotowy do przejęcia zadań od wykonawcy, w tym utrzymania systemu informatycznego SIA.

Przejęcie usług administracji przewidywane jest na listopad 2018 r., a zakończenie okresu przejściowego i rozpoczęcie świadczenia usług utrzymania na lipiec 2019 r. Należy też zaznaczyć, że ARiMR nie posiadała planu na wypadek, gdyby wykonawca wycofał się z obsługi i rozwoju systemu SIA lub wypowiedział umowę.

NIK zwraca uwagę, że agencja prawidłowo zabezpieczyła w umowach swoje interesy w zakresie autorskich praw majątkowych do systemów i aplikacji oraz kodów źródłowych, a także praw do modyfikacji i rozbudowy systemu informatycznego SIA. Konsekwentnie realizowała też koncepcję zapewnienia własnej infrastruktury sprzętowej.

Według izby, wydatki na rozwój i utrzymanie systemu informatycznego SIA były wysokie i w latach 2015-2017 wyniosły łącznie ponad 187 mln zł (najwięcej w 2016 r. - ponad 104 mln zł). Po zmianie wykonawcy miesięczne wydatki na utrzymanie systemu zostały obniżone o 75 proc. - z 2,1 mln zł do 0,5 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt