Niebawem rusza nabór wniosków o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
08-05-2022,8:00 Aktualizacja: 08-06-2022,13:16
A A A

Od 16 maja rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw - podała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń - dodano.

Jak przekazała ARiMR, o pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. "Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro" - wskazano.

Według ARiMR na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta zostanie wypłacona w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostanie po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

wnioski o dopłaty obszarowe, KRIR, wsparcie dla rolnictwa

Więcej czasu na składanie wniosków o dopłaty. Jest projekt rozporządzenia

Wydłużenie podstawowego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich do 31 maja zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który został skierowany do opiniowania. Proponuje się też wydłużenie do 15 czerwca...
Wyjaśniono, że osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. "Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie" - dodano. ARiMR zaznaczyła, że istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Dodano, że wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. "Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich" - wskazano.

Przypomniano, że o dofinansowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Wnioski o pomoc będzie można składać do 14 lipca  w oddziałach regionalnych Agencji - osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP - przekazano.

Przypominano, że pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. Według ARiMR w ramach dotychczasowych dziewięciu naborów złożono niemal 75,5 tys. wniosków. Na konta beneficjentów trafiło dotąd z tytułu tego dofinansowania ponad 2,9 mld zł - dodano.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej