Można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2017,13:00 Aktualizacja: 15-03-2017,14:11
A A A

Od 15 marca biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują od rolników wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2017 r. W tym roku o pieniądze ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników.

W tym roku, tak jak w ubiegłym, można starać się o kilka rodzajów płatności. Jest to jednolita płatność obszarowa i płatność za zazielenienie (należy się wszystkim rolnikom), płatność dodatkowa (do gruntów od 3 do 30 ha) i dla młodych rolników.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie

Co z dopłatami po 2020 roku? Z Brukseli płyną niepokojące sygnały

Jak będzie wyglądała Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku, a co za tym idzie, w jaki sposób przyznawane będą unijne dopłaty? Wkrótce rozpocznie się debata na ten temat, ale sygnały płynące z Brukseli mogą niepokoić. Krzysztof...

Przewidziane jest też wsparcie związane z produkcją, czyli dopłatą do bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, owoców miękkich (truskawek), pomidorów, chmielu, oraz konopi włóknistych. Będą jednak zmiany w dopłatach do roślin wysokobiałkowych oraz dopłat do bydła, kóz i owiec.

Plantatorzy tytoniu nadal będą mogli ubiegać się o dopłatę do tej uprawy w ramach wsparcia krajowego.

Ponadto, na jednym formularzu rolnik może wnioskować o przyznanie także płatności obszarowych realizowanych w ramach PROW 2014-2020, są to dopłaty ONW (ze względu na trudne warunki gospodarowania), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. A w ramach PROW 2007-2013 będą wypłacane dopłaty kontynuacyjne: rolnośrodowiskowa i na zalesiania.

Rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymają pieniądze w jego ramach, zastąpi ona inne dopłaty finansowane z budżetu unijnego. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw jest możliwe do 30 września, ale nie można już przystąpić do tego systemu - zaznacza resort rolnictwa.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie

Polska chce wyrównania dopłat. Sześć priorytetów dla rolnictwa

Unijni ministrowie rolnictwa debatowali na temat zmian w funkcjonowaniu wspólnej polityki rolnej od 2020 r. Krzysztof Jurgiel, szef resortu oświadczył, że Polska chce wyrównania dopłat dla rolników w całej UE. - Postulujemy...

Podobnie jak w latach ubiegłych, wniosek o przyznanie płatności można złożyć przez internet za pomocą aplikacji e-Wniosek dostępnej na stronie internetowej ARiMR. Od tego roku zostały uproszczone zasady logowania oraz nadawania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego agencji. Zgodnie z nowymi zasadami, wnioskowanie o nadanie kodu dostępu będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną przez rejestrację na stronie internetowej ARiMR.

Jako login do systemu teleinformatycznego ARiMR należy podać numer identyfikacyjny producenta. Kod dostępu będzie nadawany automatycznie po zalogowaniu i podaniu niezbędnych informacji takich jak: 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów, oraz ostatniej kwoty środków finansowych wypłaconych przez ARiMR w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu. (W przypadku, gdy w tym roku ARiMR nie wypłaciła wnioskodawcy środków finansowych, należy wpisać cyfrę zero).

Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.  

Wnioski można składać do 15 maja. Możliwe jest również złożenie dokumentu po tej dacie, nie później jednak niż do 9 czerwca, ale płatność będzie wówczas obniżana o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki. W tym roku na dopłaty bezpośrednie przeznaczonych jest ok. 15 mld zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement