Co z dopłatami po 2020 roku? Z Brukseli płyną niepokojące sygnały

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-03-2017,9:00 Aktualizacja: 09-03-2017,9:24
A A A

Jak będzie wyglądała Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku, a co za tym idzie, w jaki sposób przyznawane będą unijne dopłaty? Wkrótce rozpocznie się debata na ten temat, ale sygnały płynące z Brukseli mogą niepokoić.

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa uważa, że należy utrzymać WPR, co powinno zapewnić bezpieczeństwo dostaw żywności wysokiej jakości. Co najważniejsze jednak konieczne jest wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich w państwach członkowskich.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie

Polska chce wyrównania dopłat. Sześć priorytetów dla rolnictwa

Unijni ministrowie rolnictwa debatowali na temat zmian w funkcjonowaniu wspólnej polityki rolnej od 2020 r. Krzysztof Jurgiel, szef resortu oświadczył, że Polska chce wyrównania dopłat dla rolników w całej UE. - Postulujemy...

Szef resortu podkreśla ponadto, że traktatowe cele, szczególnie w zakresie stabilizacji rynków rolnych, muszą być skutecznie realizowane. Poza tym rozwiązania prawne z 2013 r. muszą zostać poprawione i dostosowane do współczesnych wymagań.

Nasze priorytety opracowano w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, analizy i oceny wdrażania WPR, prace specjalnego zespołu wspierającego oraz cele Polski określone w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 2020 r.

Posłowie sejmowej komisji rolnictwa nie ukrywali obaw związanych z kształtem przyszłej WPR. Jej szef Jarosław Sachajko (Kukiz15) podkreślał, że jest bardzo dużo zagrożeń. - Mamy nowego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, który stawia sprawę jasno. Wszystkie kraje mają inwestować 2 proc. PKB w obronność. My oczywiście to robimy, ale Zachód nie. Oni będą już musieli dzielić pieniądze pomiędzy rolnictwo, WPR i obronność - wskazywał Sachajko.

Przypominał także o wyjściu z UE Wielkiej Brytanii. - To duży kraj, który więcej wpłacał, niż wyjmował. Komisarz Hogan już zapowiedział, że dopłaty będą mniejsze. A jeżeli mają być mniejsze, to nie tak, że wszystkim po równo odbierzemy, tylko je wyrównajmy - zaznaczał poseł.
zazielenianie, płatności bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, dopłaty bezpośrednie, dopłaty dla rolników

Wnioski o dopłaty bezpośrednie trzeba złożyć do 15 maja

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, który mija 15 maja każdego roku, nie będzie wydłużony do 15 czerwca - poinformował resort rolnictwa. Z propozycją wydłużenia na stałe terminu zwróciła się...

Z kolei posłanka Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) wspominała o pojawiających się coraz częściej "przeciekach" z Brukseli o tym, że UE będzie wycofywać się w ogóle z dopłat do rolnictwa. - Czy uczestniczycie państwo w rozmowach na ten temat? Ile jest prawdy w doniesieniach z Brukseli? - pytała ministra.

Nie na wszystkie pytania można już odpowiedzieć. Debata na temat ram finansowych UE po 2020 r., a w konsekwencji WPR, jeszcze bowiem tak naprawdę się nie rozpoczęła. - Prace nad przyszłością WPR wynikają z długoterminowych procesów powiązanych z wieloletnimi ramiami finansowymi. Nie należy więc traktować tzw. Brexitu jako czynnika, który wymusi czy ukształtuje zmiany systemu płatności bezpośredniej - zaznaczał minister Jurgiel.

Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) przekonywał, że przyszłość obszarów wiejskich coraz bardziej będzie zależała od Polityki Spójności.

- Walcząc o WPR, równe płatności, ochronę europejskiego rynku, wykorzystanie potencjału rolnictwa europejskiego, musimy jednak widzieć, że obszary wiejskie to nie tylko rolnictwo. Coraz więcej ludzi mieszkających tam nie ma żadnego związku z rolnictwem. Dlatego odpowiednie wykorzystanie narzędzi, jakie są w ramach Polityki Spójności pewnie będzie decydujące - przekonywał polityk.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie