Możesz dostać pieniądze na własny biznes. Ruszył nabór wniosków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-03-2017,12:25 Aktualizacja: 14-03-2017,13:19
A A A

100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi, np. założenie firmy świadczącej usługi turystyczne, można dostać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór rozpoczął się w poniedziałek, 13 marca i potrwa do 11 kwietnia. Dokumenty należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Działanie ma aktywizować mieszkańców wsi przez umożliwienie uzyskiwania dodatkowych dochodów ze źródeł poza rolnictwem. Jest finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie

Co z dopłatami po 2020 roku? Z Brukseli płyną niepokojące sygnały

Jak będzie wyglądała Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku, a co za tym idzie, w jaki sposób przyznawane będą unijne dopłaty? Wkrótce rozpocznie się debata na ten temat, ale sygnały płynące z Brukseli mogą niepokoić. Krzysztof...

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli starać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Na pomoc może też liczyć rolnik, który, w ramach systemu wsparcia dla małych gospodarstw, przekaże swoje gospodarstwo innemu gospodarzowi.

Jednak osoba, która chce skorzystać z takiej dopłaty, nie może być wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pieniądze uzyskane na działalność pozarolniczą mogą być wykorzystane do założenia firmy zajmującej się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem czy turystyką wiejską.
ubezpieczenia rolne, ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt, wiktor szmulewicz, krir

Setki milionów z budżetu państwa pójdą na ubezpieczenia upraw

Trwają prace na nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw. W tym tygodniu obradował zespół do spraw ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie. W rozmowach uczestniczył Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zdaniem szefa...

Może też świadczyć usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014-2020.

Złożone wnioski zostaną ocenione. Na tej podstawie ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Najwięcej punktów dostaną osoby, które w dniu złożenia dokumentu nie przekroczą 40 lat i będą beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Do punktacji uwzględniona będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie i to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także to, ile dzięki niej powstanie nowych miejsc pracy.

Premia zostanie wypłacona w dwóch ratach. 80 proc. środków zostanie wypłaconych, gdy beneficjent spełnieni warunki do otrzymania pomocy w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji. Pozostałe 20 proc. premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021