Młodzi rolnicy pokrzywdzeni przy przyznawaniu płatności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-10-2016,14:30 Aktualizacja: 08-10-2016,14:58
A A A
Obowiązujące przepisy wykluczają część potencjalnych beneficjentów z możliwości ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich jako młodym rolnikom - twierdzi Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.
 
Rolniczy samorząd z tego regionu zwrócił się do ministra rolnictwa, by ten podjął pilne kroki w kierunku zmiany art. 7 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

gospodarstwo rolne, przejmowanie gospodarstw, uprawa, problemy wsi

Młodzi uciekają ze wsi. Kto przejmie gospodarstwa?

- Zmarnowania takiej gospodarki Pan Bóg by nie darował - mówił Jerzy Turek, wcielając się w postać rolnika w filmie "Kogel-mogel". Okazuje się, że problemy ze znalezieniem następców, którzy przejmą prowadzenie...
W myśl tego przepisu za datę rozpoczęcia działalności uznaje się złożenie przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy finansowej (w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich), przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników. 
 
Według izby, do tego grona powinny zostać wyłączone osoby, które złożyły wniosek o przyznanie płatności w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom".
 
"Oczywistym jest, że wnioski były składane najczęściej przez osoby, które nigdy nie prowadziły działalności rolniczej i nie były posiadaczami gruntów rolnych. Posiadanie gruntów z reguły było przenoszone na "młodych rolników" dopiero po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, tj. kilka lub kilkanaście miesięcy po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Tym samym traktowanie jako dzień rozpoczęcia działalności rolniczej dnia złożenia wniosku prowadzi do absurdalnej sytuacji, w której osoba nie mająca gruntów rolnych i narzędzi do prowadzenia działalności jest traktowana przez w/w przepisy jako rolnik" - wyjaśnia swoje wątpliwości K-PIR. 

premie dla młodych rolników, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prow 2014-2020

Prawie 3 tysiące osób stara się o premie dla młodych rolników

2971 wniosków wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii młodym rolnikom. Dotacja wynosi 100 tys. zł i ma pomóc w rozpoczęciu działalności we własnym gospodarstwie. Nabór wniosków...
Według rolniczego samorządu, ten błędny zapis wiąże się ze znacznymi konsekwencjami finansowymi dla rolników ubiegających się o przyznanie płatności bezpośrednich.
 
Skraca bowiem możliwy czas ubiegania się przez nich o przyznanie dodatkowej płatności dla młodych rolników o okres 
pomiędzy złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom", a faktycznym przeniesieniem na nich posiadania gruntów rolnych.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt