Minister zdradza, ile miliardów euro pójdzie na rolnictwo

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
02-11-2021,13:55 Aktualizacja: 02-11-2021,13:55
A A A
Około 37,5 mld euro unijnych środków trafi w latach 2023-2027 do polskiego rolnictwa - poinformował Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa. Ocenił, że to znaczące środki.
 
Minister brał udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiając informacje na temat budżetu dla Polski z Unii Europejskiej na lata 2023-2027.
 
– Na finansowanie płatności bezpośrednich w latach 2023-2027 będzie dostępne ponad 17,3 mld euro, a na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich blisko 4,7 mld euro – powiedział szef resortu.
 
Zgodnie z przepisami UE wydatki na rozwój obszarów wiejskich będą dofinansowane z budżetu krajowego kwotą ponad 3,1 mld euro. – Całkowity budżet na rozwój obszarów wiejskich, czyli środki UE i współfinansowanie, wyniesie prawie 7,8 mld euro – podkreślił Kowalczyk.
 
płatności bezpośrednie, wypłata zaliczek, arimr, wsaprcie dla rolnictwa

Zaliczki na dopłaty dla wszystkich? Kontrolowani rolnicy bez większych szans

Resort rolnictwa przekazał, że postulat Polski dotyczący możliwości wypłaty płatności bezpośrednich przed zakończeniem kontroli na miejscu nie został uwzględniony w przepisach unijnych. Wyjaśnienia ministerstwa dotyczą wystąpienia rolniczego...
W przypadku dopłat bezpośrednich większość środków (45 proc.) będzie skierowane na podstawowe wsparcie dochodu, na tzw. ekoschematy (27 proc. środków), na płatności związane z produkcją (15 proc.,) oraz na dopłatę redystrybucyjną (11 proc. puli środków).
 
W ramach II filara WPR najwięcej zostanie przeznaczone na wsparcie z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach znaczące pozycje (ONW) - ponad 20 proc. i dopłaty rolno-środowiskowe (ponad 11 proc.).
 
Dodatkowe środki dla wsi będą pochodziły z polityki spójności. W ramach Umowy Partnerstwa na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zostanie przeznaczonych ok. 10 mld euro – dodał minister. Zaznaczył przy tym, że rozwój obszarów wiejskich będzie również wspierany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) skąd do m.in. sektora rolno-spożywczego prawdopodobnie trafi ok. 2,3 mld euro.
 
– Dzięki temu więcej środków z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, z PROW będzie mogło być skierowanych bezpośrednio do rolnictwa, a nie na infrastrukturę techniczną –podkreślił Kowalczyk.
 
Minister odnosząc się do budżetu rolnego na 2022 r. ocenił, że jest znacznie lepszy niż w tym roku, m.in. jest więcej środków na dopłatę do ubezpieczeń rolnych, na zwalczania afrykańskiego pomoru świń, są pieniądze na odbudowę stad trzody chlewnej, więcej na dopłaty do paliwa rolniczego, rezerwa na klęski żywiołowe – wyliczał Kowalczyk. 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej