KRUS wypłaci na nowych zasadach. Co się zmienia dla miliona osób?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-03-2021,19:00 Aktualizacja: 06-03-2021,20:02
A A A

Od 1 marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych wzrosły o wskaźnik waloryzacyjny wynoszący 104,24 proc., ale nie mniej niż o 50 zł - poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rolnicza emerytura podstawowa wynosi zatem obecnie 1 tys. 013 zł 63 gr (wzrost o 4,24 proc.). "Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1 tys. 013 zł 63 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50 zł" - precyzuje KRUS.

zasiłek opiekuńczy, pandemia koronawirusa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, krus

Wypłata zasiłków opiekuńczych z KRUS ponownie przedłużona

Do 14 marca przedłużona zostanie wypłata zasiłków opiekuńczych dla ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna. W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt rozporządzenia rządu w sprawie...

Wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane przed 28 lutego zostaną podwyższone (zwaloryzowane) właśnie w taki sposób. Jeżeli w wyniku podwyżki wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2021 r. - 1 tys. 250,88 zł) Kasa podwyższy je z urzędu do 1 tys. 250,88 zł.

Są jednak wyjątki i do tej kwoty nie wzrosną:

 • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze)
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia
 • emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata

scalania gruntów, ryszard bartosik, Tadeusz Chrzan, PROW

Setki milionów euro zarezerwowane na scalania gruntów

Program scalania gruntów będzie realizowany zarówno w okresie przejściowym i w nowej perspektywie finansowej. Na ten cel zarezerwowanych jest ponad 420 mln euro - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Polityk...

Od 1 marca do wysokości 1 tys. 250,88 zł wzrasta ponadto kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, a ponownie obliczone zostaną świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (przy czym łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1 tys. 772,08 zł miesięcznie).

"Od 1 marca 2021 r. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 2 tys. 501,76 zł miesięcznie" - dodaje Kasa.

Wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent. Od 1 marca wynoszą:

 • dodatek pielęgnacyjny - 239 zł 66 gr
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji - 359 zł 49 gr
 • dodatek kombatancki - 239 zł 66 gr
 • dodatek za tajne nauczanie - 239 zł 66 gr
 • ryczałt energetyczny - 179 zł 81 gr
 • dodatek kompensacyjny - 35 zł 95 gr
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 450 zł 44 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom - 239 zł 66 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - maks. 239 zł 66 gr
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego - 917 zł 58 gr

"Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2021 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent objętych zostanie około 1,09 mln emerytów i rencistów" - podsumowuje KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"