Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS przedłużony

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: MRiRW (em) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2021,14:25 Aktualizacja: 18-01-2021,14:30
A A A

Do 31 stycznia ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna.

Ministerstwo rolnictwa podaje, że świadczenie należy się w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

dofinansowanie zakupu komputerów, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Rolnicy wnioskowali o dofinansowanie zakupu komputerów

Prawie 39 tys. wniosków o dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci wpłynęło do biur powiatowych Agencji. Łączna kwota dofinansowania, o które wnioskowali rolnicy wyniosła ok. 58,4 mln złotych. Przyjmowanie wniosków...

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat
  • dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku, gdy "placówki są zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo, że jest otwarta zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami dorosłymi niepełnosprawnymi".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj