Kiedy zmniejszą, a kiedy zawieszą emeryturę rolnikowi?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-09-2020,8:45 Aktualizacja: 02-09-2020,8:48
A A A

Zmieniły się progi decydujące o zmniejszeniu lub nawet zawieszeniu emerytur i rent "dorabiającym" świadczeniobiorcom z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak poinformowała Kasa, od 1 września zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie budynków rolnych, rzecznik finansowy, Mariusz Jerzy Golecki

Szykują się duże zmiany w ubezpieczeniach dla rolników

Urealnienie ochrony ubezpieczeniowej i uszczelnienie przepisów w celu wykluczenia rażących zaniżeń odszkodowań lub nieuzasadnionych odmów ich wypłaty - takie zmiany w zasadach ubezpieczeń dla rolników proponuje Rzecznik...

Wynoszą odpowiednio:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 tys. 517 zł 20 gr. (było 3 tys. 639 zł 10 gr.)
  • 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 6 tys. 531 zł 90 gr. (było 6 tys. 758 zł 20 gr.)

Nowe progi zostały wyliczone w związku z ogłoszeniem przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za drugi kwartał 2020 r. (5 tys. 024 zł 48 gr.).

Warto dodać, że ograniczenia w postaci zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia (tylko jego tzw. części uzupełniającej, bez obcinania części składkowej) dotyczą tylko pewnej grupy świadczeniobiorców, czyli pobierających tzw. emeryturę rolniczą "wcześniejszą" lub okresową emeryturę rolniczą.

Zgodnie z przepisami, nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej <-- zobacz więcej

15.10 - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał <-- zobacz więcej

19.10 - 30.11.2020 wsparcie finansowe na tworzenie grup producentów  <-- zobacz więcej

26.10 - 24.11.2020 dotacje do tzw. małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego <-- zobacz więcej

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę