Fundusz Ochrony Rolnictwa. Wpłynęło ponad tysiąc wniosków o wypłatę rekompensaty za 2023 r.

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
17-04-2024,11:30 Aktualizacja: 17-04-2024,17:32
A A A

Do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wpłynęło 1059 wniosków na kwotę ok. 55,7 mln zł o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa. Wpłaty na Fundusz dokonują podmioty skupujące płody rolne, które muszą to zrobić do 30 kwietnia br. - podał KOWR.

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują przepisy ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Jej celem jest stworzenie możliwości prawnych, gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. W roku 2023 KOWR po raz pierwszy wydał takie decyzje.

Funduch Ochrona Rolnictwa, KOWR, ciągnik, pole

Fundusz Ochrony Rolnictwa

1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o FunduszuOchrony Rolnictwa. Celem ustawy jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym uzyskanie rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej...

Część wniosków odpada

Rekompensaty w 2023 r. przyznawane były w odniesieniu do podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Do Oddziałów Terenowych KOWR wpłynęło 709 wniosków o przyznanie rekompensaty na kwotę 31,84 mln zł, z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 451 wniosków, na podstawie których zostały przyznane rekompensaty w wysokości 17,1 mln zł. Wypłat dokonano do 450 wniosków na kwotę 16,8 mln zł.

W roku 2024 wnioski o przyznanie rekompensaty można było składać od 1 lutego do 31 marca odnośnie podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Do 12 kwietnie br. do Oddziałów Terenowych KOWR wpłynęło 1059 wniosków o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa na kwotę ok. 55,5 mln zł, w tym 394 wnioski na kwotę 23,3 mln zł odnośnie podmiotów, które nie spełniają wymogu niewypłacalności w 2023 r. oraz 662 wnioski na kwotę ok. 32 mln zł, które mogą zakończyć się wydaniem decyzji pozytywnej.

agencja, kredyty, kredyty skupowe, skupy

ARiMR: kredyty preferencyjne dla firm skupowych - dostępne w bankach

Kredyty skupowe dla podmiotów zajmujących się handlem zbożami będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR. We wtorek Agencja udostępni środki na dopłatę do oprocentowania kredytów przeznaczonych m.in. na skup zbóż -...

Skupy zasilają Fundusz

KOWR zastrzegł, że przedmiotowe liczby oparte są na danych wprowadzonych do aplikacji przez oddziały terenowe i mogą ulec zmianie, w związku z oczekiwaniem na wyjaśnienia ze strony producentów rolnych oraz ewentualną korektę danych.

W tym roku, tak ja w poprzednim, rekompensaty zostaną wypłacone rolnikom w pełnej wysokości. W budżecie 2024 r. na Fundusz Ochrony Rolnictwa zarezerwowane jest 100 mln zł.

Do wpłat na FOR w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT są zobowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia.

Firmy skupowe do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, tj. do 26 kwietnia br., muszą złożyć deklaracje, a do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, tj. do 30 kwietnia br., muszą dokonać wpłaty na Fundusz za zakupione płody w okresie od 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich