Dług przekroczył bilion złotych. Ale jest pod... kontrolą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-04-2017,13:20 Aktualizacja: 04-04-2017,13:42
A A A

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych przekroczył w czwartym kwartale 2016 roku bilion złotych - wynika komunikatu Ministerstwa Finansów. Piotr Nowak, wiceszef resortu zapewnia, że dług jest pod kontrolą, a wielkość gospodarki zbliża się do dwóch bilionów zł.

Ministerstwo poinformowała, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł w IV kwartale 2016 r. 1 bln 6 mld 281,6 mln zł. Natomiast państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec roku był na poziomie 965 mld 201,5 mln zł.

krajowy rejestr długów, krd, kobiety-dłużniczki, dłużnicy, zobowiązania finansowe, windykatorzy

Kobiety mają sporo długów. I ciężko się z nimi negocjuje

Kobiety stanowią około jedną trzecią dłużników w Polsce i odpowiadają za co czwartą złotówkę długu wpisanego do KRD. Według windykatorów z kobietami rozmawia się trudniej niż z mężczyznami. W Krajowym Rejestrze Długów...

- Nasz dług pozostaje pod kontrolą. Mamy spisaną i zatwierdzoną przez rząd strategię zarządzania długiem na najbliższe lata i konsekwentnie ją realizujemy. W tym roku dług Skarbu Państwa w relacji do PKB zakładamy, że wyniesie 50,4 proc., a dług całego sektora finansów publicznych 52,3 proc., ale już w kolejnych latach obie kategorie długu będą się obniżać, osiągając odpowiednio 48,4 proc. PKB i 49,5 proc. w 2020 r. - poinformował Nowak.  

Polityk przypomina przy okazji, że polska gospodarka stale się rozwija. - Obecnie już zbliża się do poziomu dwóch bilionów złotych. Jesteśmy wiarygodnym partnerem m.in. na rynku obligacji, które bardzo chętnie są kupowane przez krajowych i zagranicznych inwestorów. Dlatego kwestia tego, czy dług przekroczył bilion złotych, czy jeszcze nie, jest tu drugorzędna - tłumaczy wiceminister.

- Jeśli chodzi o zadłużenie krajów, to rozmawia się o liczbach względem PKB. Nie spotkałem jeszcze profesjonalisty z branży, który by pytał o nominalną wartość długu. Są na świecie znacznie mocniejsze od nas gospodarki jak choćby Niemcy, gdzie dług jest zdecydowanie wyższy od naszego. Zresztą, gdyby nie zabiegi związane z OFE, to kwestia biliona złotych długu pojawiłaby się już w trakcie rządów naszych poprzedników - dodał wiceminister.  

Wiceminister dodał, że w obowiązującym w Polsce prawie zawarte są mechanizmy zapobiegające nadmiernemu narastaniu długu, począwszy od 60 proc. limitu relacji długu do PKB zapisanego w Konstytucji. Do tego dochodzą zapisane w ustawie o finansach publicznych procedury ostrożnościowe i sanacyjne związane z progami 55 proc. i 60 proc. oraz stabilizująca reguła wydatkowa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement