Daleko nam do największych beneficjentów unijnych dopłat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-12-2020,14:45 Aktualizacja: 14-12-2020,14:50
A A A

Najwięcej unijnych rolników (ok. 1,6 mln) otrzymuje dopłaty w przedziale 500-1250 euro - podał Główny Urząd Statystyczny w podsumowaniu 2019 roku dotyczącym produkcji i handlu zagranicznego produktami rolnymi.

Zestawienia za bieżący rok mogą być zgoła inne z uwagi na pandemię koronawirusa, ale ubiegły w porównaniu z poprzednim - przynajmniej statystycznie - był korzystniejszy z punktu widzenia rozwoju rolnictwa we Wspólnocie.

płatności bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, Krajowy Plan Strategiczny, wspólna polityka rolna

Nowe dopłaty będą "zielone". Na co rolnicy dostaną pieniądze?

Resort rolnictwa przekazał w odpowiedzi na wystąpienie rolniczego samorządu informacje o formach płatności planowanych w nowym okresie programowania Wspólnej Polityki Rolnej. Ministerstwo na wstępie zastrzega, że jeszcze trwają intensywne...

Wartość dodana brutto w rolnictwie, czyli różnica między wartością produkcji sektora rolnego UE, a kosztami usług i towarów wykorzystywanych w procesie produkcji, w porównaniu z wynikiem ubiegłorocznym wzrosła o 3,7 proc. i wynosiła 188,7 mld euro.

"Głównym krajem napędzającym ten wzrost były Niemcy. Po zeszłorocznym znaczącym spadku wartości dodanej (ok. 20 proc.), który wystąpił w niemieckim sektorze rolnym, w 2019 r. odnotowano w tym kraju blisko 28-proc. wzrost, osiągając 21 mld euro. Pośród liczących się producentów rolnych, w Danii wartość dodana brutto wzrosła o ponad 57 proc. i UK - o 11,5 proc. Wzrostowe tendencje hamowały nieco spadki w pozostałych czołowych krajach generujących wartość dodaną z sektora rolnictwa, a mianowicie w Hiszpanii (spadek o 7,8 proc. do 26,6 mld euro), we Francji (spadek o 5,2 proc. do 31,3 mld euro) oraz we Włoszech (spadek o 2,4 proc. do 31,8 mld euro)" - podaje GUS.

A co z polskim rolnictwem? Uzyskało w tym kontekście wynik 10,4 mld euro ze wzrostem w skali roku o 10,7 proc. Udział wartości dodanej rodzimego rolnictwa stanowił w 2019 r. 5,5 proc. wartości dodanej generowanej w UE.

pomoc covidowa, wsparcie dla rolnictwa, arimr, prow 2014-2020

Pieniądze w ramach pomocy covidowej płyną na konta rolników

ARiMR rozpoczęła wypłatę środków finansowych, przewidzianych w budżecie PROW 2014-2020, rolnikom szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Pieniądze mają trafić na ich konta do końca roku. Agencja przekazała, że adresatem pomocy są...

"Przeważająca część obecnego budżetu UE przeznaczona na rolnictwo dotyczy płatności bezpośrednich (ok. 70 proc.). W 2019 r. płatności w ramach WPR wyniosły 54,4 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie wydatkowano 38,1 mld euro, rozwój obszarów wiejskich 13,9 mld euro (25,5 proc. WPR) i wsparcie działań rynkowych 2,4 mld euro (4,5 proc.). Z puli płatności bezpośrednich najwięcej trafiło do sektora warzyw i owoców (34 proc.) oraz winorośli (40,6 proc.)" - czytamy w dokumencie GUS.

Według jego wyliczeń w 2019 r. największymi beneficjentami płatności bezpośrednich były: Francja (6,9 mld euro), Hiszpania (5,1 mld), Niemcy (4,8 mld) i Włochy (3,6 mld). Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie tych państw pod względem generowania unijnej wartości dodanej brutto z rolnictwa.

Udział czołowej czwórki beneficjentów w wartości dodanej Wspólnoty wynosi: dla Włoch i Francji - po 16,8 proc. i 16,6 proc., Hiszpanii - 14,1 proc. i Niemiec - 11,2 proc.

Polscy rolnicy z tytułu płatności bezpośrednich otrzymali kwotę niższą (3,3 mld EUR), a udział naszego kraju w tworzeniu wartości dodanej z rolnictwa UE szacowany jest na 5,5 proc.

"Najwięcej unijnych rolników (ok. 1,6 mln) otrzymuje dopłaty w przedziale 500-1250 euro. Sumarycznie dopłaty te stanowią jedynie ok. 3,4 proc. budżetu przeznaczonego na płatności. Pomiędzy 343 tys. beneficjentów dzielona jest natomiast znacząca pula dopłat (27,3 proc. w ogólnej kwocie dopłat w UE) w wysokości prawie 10,5 mld euro, która wypłacana jest na jedno gospodarstwo w kwocie od 20 do 50 tys. euro. Wypłacane w ramach tych płatności kwoty przynoszą korzyści prawie 7 mln gospodarstw w całej UE i stanowią znaczną część dochodów z rolnictwa" - wskazuje GUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt